Groenonderhoud niet volgens een vast schema

Het groenonderhoud is in de gemeente weer opgestart. De aannemers doen het reguliere groenonderhoud niet volgens een vast schema. Ze kijken naar de situatie om te bepalen of onderhoud nodig is. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Vanaf deze week (week 34) starten de groenaannemers met het knippen van de hagen. Vanaf eind augustus wordt een begin gemaakt met het bestrijden van de Aziatische duizendknoop en wordt ook gestart met het maaien van de bermen. 

Maaien van de bermen

In de week van 30 augustus beginnen we weer met het maaien en klepelen van de bermen. Alle bloemen zijn nu uitgebloeid dus we maken de bermen weer netjes kort. Na oktober zijn we klaar voor de herfst. Dan zijn de bermen weer veilig als de dagen korter zijn.

Beschermde flora en fauna

Tijdens het maaien letten we natuurlijk op de beschermde flora en fauna. Vijf meter rond de locaties waar zich beschermde diersoorten of planten bevinden worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Op plekken waar voornamelijk gras groeit, stimuleren we de groei van bloemen en kruiden . Dat is goed voor de biodiversiteit.

• Gemeente Stichtse Vecht

Maaisel opruimen

Gemeente Stichtse Vecht: 'We gebruiken maaimachines die het maaisel heel laten. Dat maaisel laten we ongeveer 5 dagen liggen voor we het weer opruimen. De afgemaaide kruiden en bloemen krijgen zo de kans om te drogen en het zaad kan op de grond vallen. Hierdoor kunnen er nog meer kruiden en andere bloemen gaan groeien.'

Op schrale, voedselarme grond waar al veel bloemen en kruiden groeien, gebruiken we de klepelmethode. Daarbij wordt het maaisel verpulverd. Het verpulverde maaisel wordt niet opgeruimd, maar verteerd door het bodemleven.

Groenonderhoud niet volgens een vast schema

De aannemers doen de reguliere groenonderhoud niet volgens een vast schema. Ze kijken naar de situatie om te bepalen of het nodig is. Hoe dat werkt lees je op www.stichtsevecht.nl/groen. Je vindt daar ook een overzicht van de werkzaamheden die nu uitgevoerd worden.