Groenonderhoud weer van start in Breukelen

Nu de vakantie bijna voorbij is, gaan de aannemers van de gemeente weer aan de slag met het groenonderhoud. Vanaf week 34 wordt gestart met het knippen van de hagen.
Nu alle bloemen zijn uitgebloeid wordt in de week van 30 augustus begonnen met het maaien en "klepelen" van de bermen.
Mocht u ergens langere tijd maaisel zien liggen of valt het u op dat er een stuk niet is gemaaid, dan kan het volgende het geval zijn:

Op schrale voedselarme grond waar al veel bloemen en kruiden groeien, wordt de klepelmethode gebruikt, waarbij het maaisel wordt verpulverd. Dat maaisel wordt niet opgeruimd, maar verteerd door het bodemleven.

Tijdens het maaien wordt gelet op de beschermde flora en fauna. Vijf meter rond de locaties waar zich beschermde diersoorten of planten bevinden, worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Op plekken waar voornamelijk gras groeit, wordt de groei van bloemen en kruiden gestimuleerd, hetgeen goed is voor de biodiversiteit. Er worden maaimachines gebruikt die het maaisel heel laten. Dat maaisel moet ongeveer 5 dagen blijven liggen voordat het weer wordt opgeruimd. De afgemaaide kruiden en bloemen krijgen zo de kans om te drogen en het zaad kan op de grond vallen, waardoor er nog meer kruiden en andere bloemen gaan groeien.

Het reguliere groenonderhoud verloopt niet volgens een vast schema. Er wordt gekeken naar de situatie om te bepalen of het nodig is. Lees op www.stichtsevecht.nl/groen hoe dat werkt. Je vindt daar ook een overzicht van de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd.

(Nieuws van de gemeente)