Groot aantal ondertekeningen voor online petitie voetbalverenigingen

De negen voetbalverenigingen hebben - in een uiterste poging om te strijden voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van de sportvelden - een online petitie gestart. Deze is inmiddels al meer dan 1.100 keer ondertekend. Ook schreven de voetbalverenigingen een open brief aan de lokale politiek. Dinsdagavond 21 december neemt de raad een besluit. 

Online petitie

Volgens de voetbalverenigingen staat de toekomst van de negen verenigingen in Stichtse Vecht op de tocht. De verenigingen stellen dat ze bij het doorgaan van de plannen de kosten niet meer kunnen dragen en dat contributies fors verhoogd moeten worden. Als ultieme poging om de raad te overtuigen van het negatieve beleid voor de clubs, werd dit weekend een speciale website gelanceerd. Via deze website kan er doorgeklikt worden naar de online petitie. Deze is inmiddels al meer dan 1.100 keer ondertekend. 

Open brief

De fracties van de gemeenteraad van Stichtse Vecht ontvingen van de negen voetbalverenigingen recent nog een open brief: ‘De besturen van de 9 voetbalverenigingen in Stichtse Vecht roepen u op niet in te stemmen met het voorliggende Collegevoorstel in de a.s. Raadsvergadering. Dit voorstel waarin u goedkeuring wordt gevraagd voor de aanvullende subsidie “Kwaliteitsimpuls Buitensport Accommodaties” beschouwen wij als een sigaar uit eigen doos. Jarenlang matig tot slecht onderhoud wordt nu aan ons verkocht als een kwaliteitsimpuls. Maar veel erger nog is het feit dat in dit Collegevoorstel de door ons verfoeide I/3e – 2/3e regeling voor de vervanging van de velden wordt herbevestigd. Deze regeling zal op termijn het einde inleiden van zowel de kleine als de grote clubs, dit College negeert nota bene de conclusies van het door haarzelf ingeschakelde bureau Middelkoop. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald………’

Raadsvergadering

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar buigt de raad zich over de harmonisatie investeringen buitensport en zijn er diverse moties en amendementen te verwachten over dit onderwerp. De raadsvergadering van 21 en naar verwachting ook op 22 december is LIVE te zien op de kanalen van RTV Stichtse Vecht en onze online stream. 

Meer info over dit onderwerp?