Groot tekort aan ICT’ers Midden-Utrecht

In de regio Midden-Utrecht is in de afgelopen 12 maanden het tekort aan ICT-medewerkers verder toegenomen. De kansen voor hoogopgeleide ICT’ers zijn beter dan voor laagopgeleide ICT’ers. 

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is de ICT-sector met 40.000 banen relatief sterk aanwezig. Daarnaast zijn als gevolg van doorgaande brede inzet van automatiseringstoepassingen steeds meer ICT’ers in andere sectoren werkzaam. In de periode 2014 tot 2019 nam het aantal banen met 3.500 toe. Voor 2020 en 2021 verwacht UWV een verdere toename.

Corona heeft weinig impact op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen. Bedrijven in de ICT-dienstverlening hebben tijdelijk te maken gehad met een terugval van ICT-opdrachten, maar de sector heeft ook als gevolg van de versnelde digitaliseringsbehoefte per saldo een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Een beperkte daling van het aantal ICT-vacatures en een sterkere afname van het aantal WW’ers met een ICT-beroep leidde ertoe dat het tekort eind 2020 groter was dan een jaar geleden. De krapte is het grootst in regio’s rondom de grote steden zoals Groot Amsterdam, Haaglanden, Midden-Utrecht en Zuidoost-Brabant. Zeer goede kansen op het vinden van werk zijn er vooral voor werkzoekenden met specialistische kennis, zoals BI-specialisten, datawarehouse ontwikkelaars en architecten ICT/systeemontwikkelaars. Op middelbaar niveau worden ICT-servicedeskmedewerkers nog steeds gezocht en moeilijk gevonden.