Grote Kerk in Loenen opent deuren vanaf 3 september

Na een grondige renovatie van de Loenense Grote Kerk, gaat deze weer open op zaterdag 3 september aanstaande.

Sinds 2018 is een werkgroep bezig met het uitwerken van grootse plannen rondom de verbouwing en restauratie van de Grote Kerk. Daarbij zijn er 3 pijlers geweest waar het project om draaide: restauratie, multifunctionaliteit en verduurzaming. Een wens van de kerkelijke gemeente was om het gebouw klaar te maken voor de toekomst en inzetbaar voor het hele dorp. Het project bestaat daarbij uit 2 delen, het aanbrengen van gebrandschilderd glas en de verbouwingswerkzaamheden die bekend staan onder de noemer Masterplan. Het aanbrengen van gebrandschilderd glas komt voort uit een legaat die geoormerkt was voor dit doel. Helaas is tijdens het feestelijke weekend nog niet het complete resultaat zichtbaar want de glazenier heeft vertraging in het werk opgelopen, want een deel van het gebrandschilderd glas in het Koor moet nog aangebracht worden. De verwachting is dat het gehele project dit najaar kan worden afgerond maar de kerkzaal is inmiddels wel klaar voor gebruik zodat de kerkelijke gemeente alvast weer terug kan naar de eigen kerk. 

De kerk wordt op zaterdag 3 en zondag 4 september feestelijk geopend. Voor bezoekers wordt een scala aan activiteiten georganiseerd. Zo is er op 3 september een interactief kindertheater van 14.00 tot 15.00 uur. De receptie vindt plaats vanaf 15.30 en zal muzikaal worden omlijst door Kopersensemble Goedkoper. Op zondag 4 september vindt er om 10.00 uur een feestelijke kerkdienst plaats met medewerking van Gospelkoor Soul Sound. Het hele dorp is welkom op beide dagen. 

Tijdens de werkzaamheden maakte RTV Stichtse Vecht een reportage over de renovatie