Grote zorgen omwonenden Loenen over plan padelbanen

Sportclubs kunnen opgelucht ademhalen, na maanden aan werk heeft de gemeente de baan vrij gemaakt voor een forse geldinvestering voor nodige onderhoudswerkzaamheden bij verschillende voetbal- en atletiekclubs. Wel brandt de kwestie over mogelijke padelbanen in Loenen aan de Vecht. (Tekst en foto: Matthew Cumpson).

Plan

Sportclubs LTC Loenen (Tennis) en LMHC (Loenense Mixed Hockey Club) slaan de handen ineen voor het aanleggen van 4 padelbanen op het Sportpark de Heul. Padel is een racketsport, vergelijkbaar met tennis, die wordt gespeeld in een kooi. De financiering van deze padelbanen is voor lokale bewoners zomaar uit de lucht komen vallen. Verslaggever Matthew Cumpson van SVJMedia / RTV Stichtse Vecht heeft gesproken met een inwoner. Deze inwoner blijft graag anoniem, de inwoner is bekend bij de hoofdredactie. Deze inwoner beweert dat de padelbanen onder andere geluids- en lichtoverlast zullen veroorzaken. Op vlak van geluidsoverlast is onderzoek uitgevoerd in opdracht van de sportclubs, maar dit is volgens bewoners een te theoretisch onderzoek en niet praktisch betrouwbaar.

Gevoel van machteloosheid

Bewoners van Loenen willen voornamelijk een onderzoek zien dat ter plaatse wordt uitgevoerd, als aanvulling van het bestaande rapport vanuit de sportclubs. De inwoner zegt ook op geen enkel moment door de gemeente te zijn benaderd over deze ontwikkeling, dit wekt een gevoel van machteloosheid op. 

Samenwerking tussen verenigingen en bewoners

Vanuit de beide sportclubs wordt nog altijd proactieve samenwerking gezocht met de lokale inwoners. Zo ziet Olivier Langendijk, voorzitter van Hockeyvereniging LMHC, dat in ieder geval. De sportclubs hebben op eigen initiatief een informatieavond georganiseerd in december 2022 en een geluidsoverlastsonderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek beweert dat de padelbanen op ruime afstand van de woningen zullen komen te staan, lichtmasten zullen bovendien kleiner zijn dan de lichtmasten op de huidige hockeyvelden. Langendijk heeft begrip voor de emotie die losgetrokken wordt bij bewoners, vooral vanwege de verschillende andere projecten en veranderingen waar Loenen momenteel mee te kampen heeft.

Geen geluidsoverlast

Toch benadrukt hij dat het rapport feitelijk bewijst dat er geen geluidsoverlast mogelijk zou moeten zijn, blijkt dit toch het geval te zijn dan zijn de sportclubs ook bereid om mee te werken aan een oplossing. Ook benadrukt Langendijk dat beide sportclubs niet commercieel zijn, de banen zijn enkel voor leden van de verenigingen en zullen naar verwachting niet buitengewone drukte opleveren.  Vanwege het feit dat dit project een vergunningsaanvraag is en niet een bestemmingsplan proces heeft de gemeente, buiten het beslissen van of de aanvraag binnen het huidige bestemmingsplan past, geen rol in het bepalen of de padelbanen komen of niet. De vergunning is 8 februari verleend en bevindt zich momenteel in een 6 week durende inzagefase.

Investering voetbal en atletiek

Dinsdag 14 februari hebben wel de voetbal- en atletiekclubs en de gemeente weer liefde voor elkaar kunnen vinden. Bij de commissie Social Domein is met een grote meerderheid besloten om ongeveer 2 miljoen euro vrij te maken voor nodig onderhoud bij verschillende sportlocaties in de gehele gemeente. Dit betekent dat de begrotingsaanpassing naar de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2023 mag gaan. Wordt er hier met een meerderheid voor het plan gestemd, wat op dit moment zeer waarschijnlijk lijkt, dan zal het geld officiël vrij worden gemaakt. Het is dan nog aan sportclubs om zelf het initiatief te nemen om het geld op te vragen, hier zijn wel al enige afspraken voor gemaakt.

Politiek hamerstuk

De grote bijdrage die de vrijgekomen geldpot kan leveren voor sportclubs is volgens elke partij welkom. OSM ’75 voorzitter René Stokman en Kees Neervoort, woordvoerder voor de verzamelde voetbalclubs, gaven beiden inspraak bij de commissievergadering. Beide spraken over een lastig traject maar het licht aan het eind van de tunnel is voor de verenigingen zichtbaar, een gerustellende ontwikkeling. Vanuit de gemeente, de raad en het publiek wordt de noodzaak van deze investering als belangrijk ervaren. Daarom gaat het als hamerstuk naar de raadsvergadering van 7 maart aanstaande. De raad zal dan dit besluit officieel goedgeuren en vaststellen.  


Meer nieuws