Haalbaarheidsstudie naar LegakkerFortenpad

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion en onderweg genieten van het unieke cultuurhistorische legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden: vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen wordt onderzocht of zo’n LegakkerFortenpad financieel en technisch haalbaar is. En of er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden in het gebied .Het is de bedoeling dat de haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal van 2023 is afgerond. Daarna volgt een nieuw besluit van de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Uitbreiding van het wandelpad

Er was binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen al geld gereserveerd om onderzoek te doen naar een wandelpad. Onder meer naar de legakker waar het proefproject legakkerherstel is uitgevoerd in 2018-2019. Nu is besloten een uitbreiding van het wandelpad langs het Waterleidingkanaal mee te nemen in het onderzoek. Dit pad zal dan Fort Tienhoven en Fort Spion, locaties van de Hollandse Waterlinies, met elkaar verbinden.

LegakkerFortenpad belangrijke aanvulling wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek

Voor wandelaars zijn er nu weinig mogelijkheden om het gebied en het landschap te beleven. Er loopt langs de westzijde van de Scheendijk wel een fiets- en wandelpad (Waterliniepad), maar dat geeft geen zicht op het achterliggende legakkerlandschap. Datzelfde geldt voor de noordelijke Scheendijk bij Breukelen. Vervolgens is vanaf het noordelijk deel van de Scheendijk Polder Mijnden onbereikbaar door zowel de Weersloot als het Waterleidingkanaal.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Het ontwikkelen van een vrijetijdslandschap en het uitbreiden van het wandelnetwerk in het gebied is een van de belangrijke punten van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Op het kaartje zie je Fort Spion (ter hoogte van Loenen aan de Vecht), Polder Mijnden, 2 proefprojecten legakkerherstel, de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt en Fort Tienhoven.