Hagen worden geknipt

Vanaf vorige week zijn de groenaannemers die de gemeente Stichtse Vecht inhuurt begonnen met het knippen van hagen in de diverse kernen. 

Het knippen neemt 4 tot 5 weken in beslag. De aannemer gebruikt elektrische heggenscharen en een machinale heggenknipper. Na het knippen van de hagen wordt er vaak veel zwerfvuil zichtbaar. Dat wordt opgeruimd in de onderhoudsronde van de aannemer. Wil je zelf zwerfvuil opruimen in je eigen woonomgeving? Dan kun je een afvalgrijper lenen op een van de uitleenpunten of een afvalgrijper in bruikleen krijgen van de gemeente. Kijk voor meer informatie op stichtsevecht.nl/groenzelfdoen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Samen houden we Stichtse Vecht schoon, heel en veilig.'