Hartreanimatie in Stichtse Vecht

Er zijn inmiddels meerdere inwoners van Stichtse Vecht die -naar de mens gesproken- hun leven hebben te danken aan de hartreanimatie door de inzet van burgerhulpverleners met een AED. 

De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht heeft het voor elkaar gekregen dat er inmiddels 116 AED’s en 950 burgerhulpverleners oproepbaar zijn in Stichtse Vecht. In de situatie waarin elke seconde telt is dat cruciaal. 

Bij hartfalen is de overlevingskans het grootst wanneer binnen zes minuten wordt gestart met reanimeren. Daarom is het zo mooi dat velen de afgelopen jaren zicht hebben ingezet om de eigen gemeente hartveilig te maken. Aanmelding van de AED en de burgerhulpverlener bij HartslagNu is daarvoor essentieel.

Het is nu de kunst om dit ook zo te houden en liefst verder uit te breiden. We kunnen dat bereiken door de beschikbaarheid van alle burgerhulpverleners te verhogen. In de Coronatijd was het niet mogelijk om herhalingscursussen te doen, en is bij velen het certificaat verlopen. De strikte eis van Hartslag om een herhalingscursus te doen is het afgelopen jaar los gelaten. Maar sinds kort is het volgen van cursussen weer gestart, en wordt er een half jaar respijt gegeven, maar daarna gaat het oude regiem weer gelden. Dat betekent: geen herhalingscursus gedaan, dan ook geen oproepen meer. Het is dus zaak dat we allemaal weer op herhalingscursus gaan en het nieuwe certificaat opgeven bij HartslagNu. Dan blijven we oproepbaar!

Je kunt je aanmelden voor een herhalingscursus bij Alexandra van der Schaaf (aschaaf@kpnmail.nl). Zij bemiddelt namens onze stichting tussen cursusvragers en docenten. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende burgerhulpverleners oproepbaar blijven, en we een hartveilige gemeente blijven, en mensenlevens worden gered!
Bedankt voor jullie inzet!!

Ingezonden door: Ben Vreugdenhil