Het rommelt binnen Stichtse Vecht

Het is weer eens onrustig binnen Stichtse Vecht. Debet daaraan is de reorganisatie van de ambtelijke organisatie.

Reorganisatie
De ambtelijke organisatie maakt een doorontwikkeling door. In 17 november 2020 is de politiek bijgepraat over de reorganisatieplannen. Daar bovenop kwamen de maatregelen en consequenties vanwege de coronacrisis. Het plaatsingsproces van managers is één van de stappen die onderdeel uitmaakt van het reorganisatieplan: ‘Doorontwikkeling van goed naar beter.’ De reorganisatie stoelt op diverse peilers: Drie domeinen in plaats van programma’s, integrale samenwerking over domeinen en clusters heen, een bredere directieraad, opgavegerichte sturing, minder management en meer kwalitatief hoogwaardige medewerkers. In december 2022 moet de gehele reorganisatie geïmplementeerd zijn.

Spoedvragen
Raadslid Ron Druppers (Lokaal Liberaal) stelde vorige week spoedvragen aan het college van B&W. Dit was niet tegen dovemansoren gericht; het college van B&W antwoordde binnen enkele dagen. Uit de antwoorden blijkt een verband tussen de reorganisatie en onrust: '‘Het college heeft eind 2019 aan de gemeentesecretaris de opdracht gegeven om een traject te starten voor het doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie. Dit plaatsingsproces is één van de activiteiten die in het kader van die opdracht wordt uitgevoerd.’ 

Onrust
Het gemeentebestuur herkent de onrust: ‘Bij het college zijn meerdere signalen binnen gekomen dat door sommige mensen een angstcultuur wordt ervaren. Daar zijn we ons bewust van en daarop neemt de gemeentesecretaris gericht acties. Daarnaast is in zijn algemeenheid bekend dat in organisaties waar sprake is van een doorontwikkeling signalen van angst voor kunnen komen.’ Onrust en continuering van dienstverlening  kunnen met elkaar botsen. Uit de antwoorden blijkt dat het gemeentebestuur daar op voorsorteert: ‘De impact van de stappen die nu worden genomen kan op korte termijn gevolgen hebben voor de dienstverlening. De directie is interventies aan het uitvoeren om de dienstverlening op peil te houden. Om de risico’s in deze fase van verandering te verkleinen, wordt indien nodig extra capaciteit ingehuurd.’  

Ook de gemeenteraad van Stichtse Vecht is ongerust over de huidige situatie en vond een weg tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen dinsdag om de situatie aan te kaarten. Portefeuillehouder Jeroen Willem Klomps reageerde op de huidige situatie.