Het Vechtse Verbond: 'Is de provincie dan nog wel een betrouwbare partner?'

Als onderdeel van de energietransitie speelt er een bijzonder proces achter de schermen. Volgens de Provincie is de balans tussen zonne- en windenergie in de gehele provincie volledig scheef en vraagt ze gemeenten nog een keer naar de plannen te kijken. Voor de lokale politieke partij Het Vechtse Verbond een reden om vraagtekens te plaatsen bij de betrouwbaarheid van de provincie. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht). 

Is de provincie dan nog wel een betrouwbare partner nu de spelregels worden veranderd?

• Mieke Hoek - Fractievoorzitter Het Vechtse Verbond

Lokale energieplannen

Stichtse Vecht levert net als alle gemeenten in Nederland haar bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin zet Stichtse Vecht volledig in op zonne-energie. De provincie heeft de plannen van alle gemeenten in de provincie geanalyseerd en gesteld dat de verhouding tussen het opwekken van zon- en windenergie in de provincie scheef is. Gemeenten worden concreet gevraagd opnieuw te kijken naar mogelijkheden en plannen voor windenergie. Op 1 december worden de eventueel gewijzigde plannen bekeken en beoordeeld. De provincie heeft al aangegeven eventueel het provinciaal instrumentarium in te willen gaan zetten. Daarmee vergroot het de kans dat de provincie met betrekking tot dit specifieke onderdeel mogelijk over de rug van gemeentes gaat regeren.

Raymond Fiscalini commissielid voor Het Vechtse Verbond: '"Het Vechtse Verbond zet zich schrap tegen de dreiging vanuit de provincie met betrekking tot  plaatsing van windmolens in Stichtse Vecht.'

Gezamenlijke opdracht

Volgens Het Vechtse Verbond is er sprake van een veranderd inzicht vanuit de provincie omdat er volgens haar een keus tussen zonne- of windenergie bestond. En dus geen opdracht voor het verplicht toepassen van beide energievormen. Daarom stelde Het Vechtse Verbond vragen aan het gemeentebestuur: 'Klopt het dat de opdracht van de provincie was dat duurzame energie opgewekt moest worden door middel van zon of wind?' Volgens de gemeente is dat juist en heeft de provincie haar koers veranderd: 'Dat klopt. De achterliggende gedachte van de provincie is te verklaren door het overschakelen van sommige gemeenten van wind naar zon en planuitval. Naar aanleiding daarvan heeft de Provincie de oproep gedaan aan gemeenten om met meer locaties voor wind te komen.'

Betrouwbare partner

Volgens Het Vechtse Verbond heeft de gemeente voldaan aan de opdracht en is de switch vanuit de provincie naar wind discutabel. De partij stelt hardop de vraag of de provincie dan nog wel een betrouwbare partner is. Volgens de gemeente is dat nog steeds het geval: 'De provincie is voor ons een belangrijke en betrouwbare partner. Wij hebben een bod gedaan dat bestaat uit opwek van energie uit zon. Wij hebben nog niet voldaan aan de opdracht die we ons daarmee zelf hebben gegeven. We werken samen in regionaal verband en met de provincie aan onder andere het realiseren van de RES doelstellingen.'

Raadsbesluit

Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2020 is de raad akkoord gegaan met het raadsbesluit Ontwerp Regionale Energie Strategie. Daarnaast heeft de raad ingestemd om lokaal 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040 aan duurzame energie te realiseren. Weerstand is er tegen de oplossing in de vorm van windenergie. Stichtse Vecht richt zich op toepassing van zonne-energie. De inzet van het college is om de komende 8 jaar deze afspraken gestand te doen.

Geen windenergie in Stichtse Vecht

Ondanks het verzoek van de provincie om nogmaals naar de plannen te kijken en mogelijkheden voor wind-energie te onderzoeken, is het standpunt van gemeente Stichtse Vecht ongewijzigd, blijkt uit de antwoorden op de door Het Vechtse Verbond gestelde vragen: 'In Stichtse Vecht hebben we ervoor gekozen alleen opwek via zonne-energie te plaatsen. Dit is ook de gekozen lijn in het coalitieakkoord van het college. Dat standpunt is niet veranderd.' Voor Het Vechtse Verbod is dat een standpunt dat ze graag willen horen. De lijn van de partij kwam in de gestelde vragen duidelijk naar voren: 'In Stichtse Vecht is er geen ruimte voor windturbines.'

Op 1 december 2022 bekijkt en beoordeelt de provincie de eventuele gewijzigde plannen. Maar bij de huidige 90-10 verhouding tussen zonne- en windenergie zit er een gapend gat tussen de plannen van de Utrechtse gemeenten en de door de provincie gewenste 50 - 50 verhouding.