Het Vechtse Verbond maakt lijsttrekker en kandidatenlijst bekend

Het Vechtse Verbond gaat de verkiezingen in met een kandidatenlijst die bestaat uit 10 kandidaten.
Mieke Hoek uit Vreeland is de lijsttrekker voor de lokale politieke partij. 

Kernwaarde partij

Mieke Hoek: 'Al sinds 2015 vertegenwoordigt Het Vechtse Verbond als lokale partij de belangen van de inwoners in de gemeenteraad. Altijd met als kernwaarde de verbondenheid tussen inwoners en raadsleden. Wij willen weten wat er speelt in de dorpskernen van onze gemeente.' Volgens Het Vechtse Verbond kan iedere inwoner een beroep op de partij doen als de belangen van inwoners hierom vragen: 'Wij staan voor betrokkenheid en participatie en zorgen dat uw stem in de gemeenteraad wordt gehoord,' aldus Mieke Hoek lijsttrekker van het Vechtse Verbond.

Lijsttrekker

Mieke Hoek: 'Zelf kom ik uit Vreeland. Als lijsttrekker van Het Vechtse Verbond wil ik mij graag blijvend inzetten voor de inwoners van Stichtse Vecht zoals men van mij gewend is. Meedenken, oplossingsgericht. Niet over ‘wat kan er niet’, maar over ‘wat kan er wel’ en dat gesprek graag samen met de inwoners in openheid en transparantie. Geen valse beloftes maar afspraken nakomen.'

Kandidaten

De andere kandidaten op de lijst van Het Vechtse Verbond komen uit tal van kernen in Stichtse Vecht. Raymond Fiscalini uit Maarssen ziet zich zelf als bruggenbouwer. Michiel Fiscalini uit Maarssen hecht veel waarde aan de medenzeggenschap in de maatschappelijke discussie en de betaalbaarheid van plannen. Olaf Wilders uit Nigtevecht heeft veel ervaring opgedaan op de departementen van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wil zijn ervaring graag inbrengen bij de fractie van Het Vechtse Verbond. Willem Boele uit Kockengen wil graag het geluid van de kleine kernen onder de aandacht brengen. Rietje Beeren uit Breukelenis bestuurslid van het ZZP platform Stichtse Vecht. Zij probeert van daaruit verbindingen te leggen tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Nick Jansen uit Maarssen is zelfstandige ondernemer. Hij vindt openheid en transparantie belangrijk en vindt dat een lokale politieke partij het beste kan opkomen voor de mening en de belangen van de inwoners. Gerrie Roelofsen uit Tienhoven heeft grote kennis vanuit het werk in het onderwijs. Zij wil Het Vechtse Verbond graag bijstaan als het op besluiten aankomt over bijvoorbeeld de nieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen. Wim van Baalen uit Loenen aan de Vecht is van oorsprong veearts en weet alles van ‘in het water tot aan de waterkant. Ron van Bekkum uit Nigtevecht wil met Het Vechtse Verbond graag inzetten voor de belangen van de woonbooteigenaren.

Podcast Rondom de Raad

Onlangs schoof Lijsttrekker Mieke Hoek aan bij de Rondom de Raad Podcast van Willem Klap en Robbert Oelp. Daar vertelde zij meer over haarzelf, haar partij en partijstandpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar.