Het Vechtse Verbond stelt vragen over Loenens bedrijventerrein

Fractievoorzitter en raadslid Mieke Hoek van het Vechtse Verbond heeft kritische vragen aan het college van B&W gesteld over de situatie op het bedrijventerrein de Werf in Loenen aan de Vecht: ‘Wat is de Stand van zaken van illegale zaken van het bedrijventerrein de Werf te Loenen aan de Vecht.’ (Foto's Het Vechtse Verbond).

Hoek stelt vragen over de aanwezigheid van een landelijk werkende totaaloplosser voor het realiseren van passende tijdelijke huisvesting. Volgens de partij is de aanwezigheid van het bedrijf in strijd met de bestemming van de locatie. Volgens de partij zorgt dit  voor een ongewenste situatie: ‘De grootte van deze units zorgen voor krapte om te manoeuvreren door het voortdurend plaatsen en afvoeren. Dit zorgt voor overlast op de Werf.’


Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond) in de aanleiding van de gestelde vragen: ‘Het zware materiaal welk nodig is om de units te vervoeren veroorzaakt grote schade aan de splinternieuwe asfalt laag. Daarnaast is er bij een eventuele calamiteit door de blokkering van de ontsluiting niet de mogelijkheid voor hulpdiensten om snel ter plekke te komen.'


De partij wil opheldering van het college van B&W over de situatie en wil meer weten over de vergunning, eventueel gedogen van de situatie, de eventuele redenen voor afwijking van de bestemming en dergelijke. De volledige vragen zijn in te zien via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht.