Hoe komt Sinterklaas dit jaar naar de kernen van Stichtse Vecht?

Het is nog maar de vraag of er dit jaar een traditionele Sinterklaasintocht - met als hoogtepunt de aankomst van Sinterklaas aan de kades in Maarssen, Breukelen, Loenen aan de Vecht, Vreeland, Nigtevecht en andere kernen in Stichtse Vecht - kan worden georganiseerd. Comités worden geconfronteerd met de huidige strenge coronaregels.

Onduidelijkheid
Er is veel onduidelijkheid onder Sinterklaascomité’s als het gaat om regels voor traditionele / klassieke intochten zoals deze in diverse kernen in Stichtse Vecht worden georganiseerd. Bijna alle organisatoren van de intochten in Stichtse Vecht beschikken over een meerjarige evenementenvergunning. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Voor de organisatoren is het echter van belang om te weten, dat naast de gemeentelijke evenementenvergunning ook de landelijke coronaregels van toepassing zijn.’

Afwegingskader
Om duidelijkheid aan organisatoren te geven heeft de Veiligheidsregio een ‘afwegingskader’ - op basis van de sinds 25 september 2021 geldende Coronaregels - opgesteld. Deze is dinsdag 5 oktober verspreid onder alle organisatoren van Sinterklaasintochten in Stichtse Vecht. 

Coronaregels buitenactiviteiten
De traditionele Sinterklaasintochten worden gezien als buitenevenementen. Voor een dergelijke evenement moeten bezoekers ouder dan 12 jaar worden gecontroleerd op een geldig CoronaTestBewijs. Van organiserende comités wordt verwacht dat zij inzetten op naleving van de coronamaatregelen. In het opgestelde ‘afwegingskader’ wordt daarover vermeld: ‘Voor het toezien op de naleving van de benodigde maatregelen is een bepaalde mate aan personele capaciteit nodig. Als gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers moeten deze goed geïnstrueerd worden en, om escalatie te voorkomen, communicatief vaardig zijn. Om escalaties zelfstandig te beheersen kan ook gedacht worden aan de beschikbaarheid van beveiligingsmedewerkers.’

Fysiek contact met Sinterklaas en Pieten
In het ‘afwegingskader’ worden nog meer zaken aangestipt die een traditionele intocht onmogelijk maakt: ‘Fysiek contact tussen toeschouwers, Sinterklaas en de Pieten is op basis van de hygiënevoorschriften niet wenselijk. Ook handcontact dient te worden vermeden. Dit levert dus beperkingen op in het uitdelen van snoepgoed en pepernoten.’

Op zoek naar oplossingen
Uit een korte rondgang langs organiserende comité’s blijkt dat er goed overleg is tussen comité’s en gemeente en dat er constructief gekeken wordt naar oplossingen. Deze zullen komende weken verder uitgewerkt gaan worden. Daarna zal duidelijk worden hoe Sinterklaas dit jaar naar de kernen van Stichtse Vecht komt. 

Aanpassingsvermogen
Rekening houdend met de huidige strenge regelgeving, wordt ook dit jaar een dosis aanpassingsvermogen van de Goedheiligman verwacht. Da’s voor de comité’s best sneu. Zij zagen in september bij de Vechtse Vaarparade nog duizenden bezoekers langs de kades genieten van een waar volksfeest. Dat ‘Droomland’ is voor de organiserende comité’s nog een jaartje te vroeg. Maar dat de Goedheiligman ook dit jaar weer gewoon naar Stichtse Vecht komt, da's één ding wat zeker is.