Hoe reageerden politieke partijen op de programmabegroting 2023 en het meerjarenperspectief?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november stond de programmabegroting 2023 en het meerjarenperspectief op het programma. Tijdens de Algemene Beschouwingen kregen partijen de mogelijkheid om in vijf minuten de standpunten op de begroting toe te lichten. We maakten losse clips van alle partijen van hun eerste termijn. Daarin kon door andere partijen niet geïnterrumpeerd worden. 

GroenLinks

Lokaal Liberaal

CDA

PvdA

D66

ChristenUnie-SGP

VVD

Streekbelangen

Samen Stichtse Vecht

SP

Het Vechtse Verbond