Honderdjarige meneer Arie Blok uit Maarssen-dorp

In woon-zorgcentrum Maria Dommer in Maarssen-dorp was het dinsdag 14 juni feest. Bewoner Arie Blok vierde zijn honderdste verjaardag. Burgemeester Ap Reinders kwam de jarige persoonlijk feliciteren en bracht een mooie bloementaart voor hem mee.

Arie Blok woont pas 3 jaar in het woon-zorgcentrum, waar hij liefdevol wordt verzorgd. Ook zijn drie in de buurt wonende kinderen zorgen voor hun pa. Eén van zijn dochters schreef een verhaal over zijn leven. Dit willen wij u niet onthouden.

Het leven van Arie Blok van juni 1922 tot juni 2022

Arie Blok werd op 14 juni 1922 in Rotterdam geboren als 5de kind, 10 jaar na de geboorte van het 4de kind.

In 1923 sterft de vader van Arie aan difterie. Zijn moeder hertrouwt, maar zijn stiefvader overlijdt in 1931 en in 1932 overlijdt ook Arie’s moeder. Op 10 jarige leeftijd heeft hij zijn ouders en stiefvader verloren, maar kan wel bij zijn broers en zus blijven wonen.

In 1939 slaagt Arie voor de HBS en wil graag naar de Technische Hogeschool in Delft om scheikunde te gaan studeren. Hij krijgt geen studiebeurs en gaat een analistencursus volgen in Delft. Op 1 mei 1940 krijgt Arie een baan aangeboden bij defensie. Op 10 mei vielen de Duitsers binnen en aan het eind van de maand was Arie zijn baan weer kwijt.

Het grootste deel van de oorlog bracht Arie door in Geleen, om te werken bij de staatsmijnen. Hij kreeg een kamer in het 'gezellenhuis'. Daar raakte hij bevriend met Cor van Veen, die later een belangrijke rol in zijn leven speelde.

In 1946 ging Arie weer terug naar Rotterdam en werkte bij het waterleidingbedrijf. Hij ontmoette Johanna Nugteren. In september 1949 trouwden Arie en Johanna. Arie ging werken in het laboratorium van Bouwbedrijf Bredero in Utrecht/ Maarssen. Het stel kon een huis krijgen in de Margrietstraat in Zuilen. Er kwamen snel kinderen. Bart in december 1950, Anja in februari 1952, Hanneke in januari 1953 en Roel in februari 1954. Via woningruil kwam een huis beschikbaar in de Jan Steenstraat in Maarssen.

Op de eerste verjaardag van Roel in 1955, overleed Johanna aan borstkanker. Arie bleef ontredderd achter en wilde het gezin bij elkaar houden. Door bemiddeling van Cor van Veen kwam hij in contact met Alida Bosch uit Amsterdam. Zij trok bij het gezin in om voor de kinderen te zorgen en het huishouden draaiend te houden. In mei 1956 zijn Arie en Alie getrouwd. Het was een grote wens van haar om ook zelf een kind krijgen en in 1966 werd Onno geboren. 

Arie studeerde in de avonduren en werd naast chemisch analist ook betontechnoloog. Hij zat in besturen van volksonderwijs, de wandelclub van Hanneke en deed jaren werk voor Amnesty International en hielp bij het opzetten van De Vondel als senioren-centrum.

Na zijn pensioen in 1987 reed hij maaltijden en schonk koffie bij de Welzijn Maarssen. Voor al dit vrijwilligerswerk werd hij koninklijk onderscheiden. Ook hielp hij Alie bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de toneelclub.

Aan vrijetijdsbestedingen is ook een verscheidenheid aan activiteiten op te noemen. Auto huren om de familie te bezoeken, huisjes huren om met de kinderen op vakantie te gaan, met de eigen auto (later ook een caravan) naar Duitsland en Frankrijk, naar een stacaravan in Putten, een eigen zeilboot, een reis naar Amerika samen en op het laatst nog dagtochtjes met de Anbo.

Het huis in de Jan Steenstraat werd in 2005 gerenoveerd en dat was een goed moment om te verhuizen naar een appartement in de Paulus Potterstraat. In december 2016 had Alie zo veel zorg nodig dat ze in Maria Dommer werd opgenomen. Arie ging elke dag naar haar toe. In januari 2018 overleed ze. Arie kwam door een val in huis in het ziekenhuis terecht en kwam uiteindelijk ook in Maria Dommer te wonen.

Het was heel erg dat zoon Roel ziek werd en in oktober 2020 kwam te overlijden. Arie had dus de nodige tegenslag, maar vooral een leven vol met maatschappelijke ontwikkelingen waar hij heel lang in meegegaan is. En nu heeft hij de 100 gehaald!