Gemeente gaat vijf alleenstaande minderjarige vreemdelingen huisvesten

Het college van B&W heeft deze week besloten om een gemeentelijke woning 'in principe' beschikbaar te stellen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie tijdens de raad van 1 november 2022. 

De gemeente heeft stichting Nidos benaderd om de woning te keuren en heeft de woning geschikt bevonden voor vijf alleenstaanden minderjarige vreemdelingen. De gemeente gaat met de woningbouwcorporatie Vecht & Omstreken in overleg over de overname van deze woning en maakt daarbij afspraken over de verhuring van deze woning aan stichting Nidos ten behoeve van de opvang van deze vreemdelingen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie die de raad op 1 november 2022 heeft aangenomen met betrekking tot het onderzoeken van mogelijkheden voor huisvesting van AMV in gemeentelijk vastgoed.'

Om welk gemeentelijk pand het gaat en in welke kern is niet door de gemeente bekendgemaakt. 

Samenvatting debat 1 november 2022 


Meer nieuws