In gesprek met commissielid Fiscalini

Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni 2022 werd Raymond Fiscalini beëdigd als commissielid van Het Vechtse Verbond. Raymond Fiscalini is sinds vorig jaar zomer actief in de politiek van Stichtse Vecht. Wie is die Raymond Fiscalini en wat wil hij bereiken?

Raymond Fiscalini is inmiddels oud-medewerker van de gemeentepolitie Amsterdam. Een baan die hem de mogelijkheid gaf veel bestuurlijke ervaring op te doen. Deze kennis komt Fiscalini goed van pas in de politiek arena van Stichtse Vecht. De keuze voor een lokale partij is om geen ‘last te hebben’ van landelijke partij opvattingen en belangen. Raymond Fiscalini woont sinds 1985 in Maarssenbroek is gehuwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Hoe is het om in de lokale politiek actief te zijn?

Het is interessant en complex, zeker in een gemeente als Stichtse Vecht, welke gemeente na een turbulente samenvoeging tot stand is gekomen. Ondanks het feit dat dit feit tien jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn de verschillen tussen de kernen punten van aandacht en voelen niet alle inwoners van de gemeente, verbondenheid en eenheid. Dat is jammer, maar is ook een uitdaging in de complexe materie waar wij als gemeente voor staan. Het vertrouwen in de politiek is niet groot, het is belangrijk om dit vertrouwen terug te krijgen. Dit is mogelijk om vooral tussen de inwoners te staan en samen op te trekken. Reëel zijn naar de inwoners toe over wat wel en niet kan. Niets beloven wat je niet kunt waarmaken  of later niet gaat uitvoeren.

Gemeenten zijn ook gebonden aan wet- en regelgeving en afspraken die op landelijk niveau worden bepaald door het Rijk. Ook heeft men rekening te houden met datgene wat in de Provinciale Staten wordt afgesproken.

Hierin een rol te hebben voor alle inwoners is een uitdaging en een grote verantwoordelijkheid.

U keuze is Het Vechtse Verbond, een kleine partij, waarom?

Het Vechtse Verbond is inderdaad een kleine partij maar met een aanzienlijke aanhang in vooral de kleine kernen. Daar ligt ook de oorsprong van de partij.  Aanspreekbaar, betrokken, open. Het Vechtse Verbond is de afgelopen maanden onder andere actief geweest op het gebied van energie en veiligheid. Wij hebben moties ingediend over de plaatsing van windmolens nabij de gemeentegrens en over een lachgasverbod, beiden aangenomen. Waar een kleine partij groot in kan zijn! Het is  de kracht van Het Vechtse Verbond, door de jarenlange ervaring, om op belangrijke items de verbindende schakel te zijn tussen partijen om een goed resultaat te behalen, dat hebben onder andere de genoemde moties uitgewezen. Dat spreekt mij aan en wil ik dan ook aan bijdragen.

Het gaat mij in de politiek vooral om het samen doen, verbinden, open en transparant.

Op welke wijze geeft u hier invulling aan?

Ik zet mij in op maximale participatie. In de huidige tijd is samenwerking een ‘must-have’. Je kunt de complexe dossiers niet alleen, ook een partij met negen zetels kan dat niet. We missen domweg kennis. Dan is samenwerking met bewoners de enige weg.

Participatie vormt de kern van onze politiek, Het Vechtse Verbond is aanspreekbaar voor inwoners en zal zich, binnen de mogelijkheden, inzetten om resultaat te behalen.

De huidige ontwikkelingen aangaande de ouderen baart mij grote zorgen, bijvoorbeeld het sluiten van de diverse ontmoetingsplekken. Dat voorkomen is voor Het Vechtse Verbond een belangrijk item. Daarbij moeten wij kijken naar de historische ontwikkelingen die tot deze besluitvorming hebben geleid. In het kader van de “nieuwe bestuurscultuur” moeten alle kaarten op tafel, zodat een open  en inhoudelijke discussie mogelijk is om in september tot een goed besluit te komen. De huidige ontmoetingsplekken voor ouderen zoveel mogelijk in stand houden!

De energietransitie, woningen & bouwen, veiligheid en sport zijn onderwerpen waar ik mij in de komende tijd voor wil inzetten. Ook jeugd heeft mijn bijzondere aandacht, de jeugd is de toekomst, daarin investeren op een zo breed mogelijk vlak is noodzakelijk.

Raymond Fiscalini, commissielid Het Vechtse Verbond