In Stichtse Vecht is scheiden van afval nog steeds goedkoper dan alles op één grote hoop

Afval scheiden of alles op de grote hoop. Net als in Stichtse Vecht blijft dit een levende discussie. Nederlandse  gemeentes denken daar verschillend over. In Stichtse Vecht blijft de focus liggen op 'omgekeerd inzamelen.' Volgens de gemeente is dit nog steeds de beste keuze. Ook in financiële zin. 

Wordt plastic afval verbrand?

Onlangs kopte een groot Nederlands dagblad: 'Afval scheiden is een grote bende, veel plastic wordt alsnog verbrand.' Wat betreft de verbranding van plastic, blijkt dat dat in Stichtse Vecht niet het geval te zijn. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'In Stichtse Vecht is geen PMD afval afgekeurd in 2022. Dit betekent niet dat er helemaal geen restafval in het PMD afval terechtkomt, maar het PMD afval dat wordt aangeboden valt binnen de wettelijke marges. Het is voor onze gemeente nog steeds goedkoper om afval gescheiden in te zamelen.' 

Scheiden van afval cruciaal

Voor het blijvende succes van omgekeerd inzamelen en om er voor te zorgen dat de kosten voor afval voor inwoners niet verder sterk toeneemt, is volgens de gemeente goed scheiden cruciaal: 'Cruciaal hierbij is dat ons PMD afval niet wordt afgekeurd. Anders betalen we voor de gescheiden inzameling en voor het verwerken als restafval. We volgen uiteraard de ontwikkelingen op de afvalmarkt. Om het verwerken van afval betaalbaar te houden en om de hoeveelheid restafval terug te dringen, vragen we onze inwoners om gescheiden in te zamelen. We doen er alles aan onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. We overwegen niet over te gaan op nascheiding bij de afvalverwerker en te stoppen met omgekeerd inzamelen. Hiervoor is de verwerkingscapaciteit nog te gering bij de afvalverwerkers, de kosten hoog en het percentage herwinbare grondstoffen te laag.'

Communicatie naar inwoners

Maarssenbroek, Kockengen en een deel van het buitengebied zal op korte termijn overgaan naar omgekeerd inzamelen, waarbij het plastic aan de straat wordt opgehaald en restafval door de inwoner zelf naar een ondergronds container zal worden weggebracht. Gemeente Stichtse Vecht over communicatie naar inwoners: 'Rondom de laatste fase van het invoeren van omgekeerd inzamelen in onze gemeente, informeren we onze inwoners via verschillende communicatiemiddelen en kanalen. Hierbij nemen we ook het belang van afval scheiden mee om hogere verwerkingskosten te voorkomen en de hoeveelheid restafval terug te dringen. Nadrukkelijk wordt in de communicatie aandacht besteed aan wat er wel en niet valt onder PMD afval. Met deze communicatie wordt voorkomen dat aangeboden PMD afval van ons wordt afgekeurd. We blijven dit herhalen en deze informatie is ook opgenomen op de website van de gemeente en in de AfvalWijzer app die veel inwoners gebruiken.'