Informatieavond ondergrondse containers Maarssenbroek

Op 9 november organiseerde de gemeente Stichtse Vecht een inloopbijeenkomst over de plaatsing van ondergrondse containers in de wijk Maarssenbroek. Dit in het kader van het streven om te beginnen met omgekeerd inzamelen van afval. Er was veel interesse vanuit de inwoners

Bewoners namen de kans om hun zorgen te uiten en vragen te stellen. De containerplaatsen zijn nog niet definitief vastgesteld. Via de informatiebrief die bewoners hebben ontvangen, kan er nog een alternatieve locatie worden aangegeven voor de plaatsing van de ondergrondse container in de wijk.

Donderdagmiddag 18 november is er nog een inloopbijeenkomst in De Ark in Duivenkamp. U kunt dan binnenlopen tussen 16:00 en 20:00. Bewoners kunnen ook hun vragen per e-mail stellen via: omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.