Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek

Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek

Heeft u vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan bent u niet de enige. Maar liefst 4 miljoen mensen vinden dit lastig.

Nu de Bibliotheken weer open zijn kunt u voor al deze vragen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek. Daar helpen we u met het vinden van informatie op internet en verwijzen we u door naar de juiste instanties binnen de gemeente.

Het informatiepunt is opgericht in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, Welzijn Stichtse Vecht, Handje Helpen, Kwadraad, LeefMD, Vluchtelingenwerk.

De Informatiepunten zijn geopend als de Bibliotheek open is. Kijk voor openingstijden: www.bibliotheekavv.nl/openingstijden.