Informatieve commissies op politieke agenda van deze week

Op dinsdagavond worden de commissieleden onder andere geïnformeerd over het onderzoek naar ontmoetingslocaties voor ouderen, de ontwikkelingen in de WMO, huishoudelijke hulp, energiearmoede en de Brug aan de Bergseweg in Vreeland.

Informatieve commissie I

22 november, 19:30 uur

 Op de agenda:

·         Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en ontwikkelingen

·         Brug Bergseweg Vreeland

Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en ontwikkelingen

Frans van Dijk (directeur) en Peter Kompier (projectmanager / adviseur gemeenten) van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zullen een presentatie geven waarop zij ingaan op:

·         de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling,

·         de werkwijze van de AVU,

·         de meerwaarde van de samenwerking met andere partijen binnen de branche

·         en de wijze waarop wordt bijgedragen aan een circulaire economie in onze provincie.

Tevens zullen zij ingaan op actuele ontwikkelingen en vragen beantwoorden.

Brug Bergseweg, Vreeland

Op verzoek van het CDA wordt de commissie geïnformeerd over de brug aan de Bergseweg in Vreeland. De brug is gebouwd maar vanwege onveiligheid gesloten. Vanaf 2020 zijn er door meerdere fracties al vele vragen gesteld over dit onderwerp richting het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast wil de fractie van het CDA weten of het College daadwerkelijk een weg blijvend wil afsluiten voor het overige verkeer.

Locatie en tijden

De vergadering is openbaar en wordt live in audio uitgezonden en de publieke tribune is open.

Locatie: Maarssenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Tijd: 19:30 uur

Informatieve commissie II

22 november, 19:30 uur

Op de agenda

·         Onderzoek ontmoetingslocaties ouderen

·         Ontwikkelingen WMO/ huishoudelijke hulp

·         Energiearmoede

Onderzoek ontmoetingslocaties ouderen

Onderzoeker Aalko van der Veen presenteert de uitkomsten van het onderzoek naar de ontmoetingslocaties voor Ouderen. Wethouder Karin van Vliet schetst het vervolgtraject. Tijdens de raad van 6 juli is gevraagd om een update te geven over de toekomst van de ontmoetingslocaties voor ouderen. Er is een onderzoek gestart naar het nut, de noodzaak en (on)mogelijkheden van ontmoetingslocaties in Maarssen-Dorp, Maarssenbroek en Breukelen. In de presentatie worden verschillende scenario’s geschetst.

Ontwikkelingen WMO/ huishoudelijke hulp

Presentatie over de ontwikkelingen rondom de WMO/huishoudelijke hulp met ruimte voor vragen vanuit de commissie. Op verzoek van de fractie Samen Stichtse Vecht is een reactie van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactiematrix van het college toegevoegd.

Energiearmoede

Op verzoek van D66 en de PvdA wordt het college gevraagd om de stand van zaken en de mogelijkheden van de gemeente toe te lichten op het thema energiearmoede. Er is ruimte voor vragen en op basis van enkele geschetste dilemma’s is er ruimte voor gesprek. Op advies van de portefeuillehouder heeft het CDA tijdens de raad van 1 november de motie ‘energiekosten verenigingen’ niet ingediend maar wordt ook dit onderwerp betrokken bij de informatieve commissie.

Locatie en tijden

De vergadering is openbaar. Je bent van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. De vergadering wordt ook live in beeld en geluid uitgezonden via de livestream.

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen