Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht stuurt brandbrief aan gemeente

De “Initiatiefgroep Stichtse Vecht”, die zich al 4 jaar inzet om in Breukelen-Noord een skeelercentrum te realiseren, heeft zich vandaag met een brief én een bijlage gericht aan de Gemeenteraad, het College van B&W en Wethouder Veneklaas, beklaagd over het feit dat er nauwelijks enige voortgang m.b.t. het project wordt geboekt. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

De Initiatiegroep verwijst naar 2 punten waarop de gemeente nu al maanden en zelfs jaren een antwoord aan de Initiatiegroep schuldig blijft. Dat betreft de (ambtelijke) ondersteuning bij het indienen van een aanvraag in het kader van een eventuele bestemmingsplanwijziging, c.q. omgevingsvergunning en een besluit over de door de Initiatiegroep gewenste overdacht van het pand dat bij het toekomstige centrum aan de Straatweg in Breukelen staat. 

M.b.t. de overdacht van het pand ligt er al vanaf september 2020 het verzoek van de Initiatiefgroep om het gehele pand over te dragen. De Initiatiefgroep is namelijk voornemens het pand zodanig aan te passen dat het voor toekomstige sporters, leerlingen van Broklede maar ook bv. voor dagjesmensen en overige gebruikers (jeugd) uit Breukelen-Noord een aantrekkelijke locatie wordt om zich te verkleden en een hapje of drankje te nuttigen. Het pand moet daartoe rigoureus worden verbouwd zodat het aan de huidige eisen wat hygiëne, veiligheid en vooral gastvrijheid betreft voldoet. Zo niet, dan is het pand niet of nauwelijks te exploiteren en ziet de Initiatiefgroep van realisatie het van hele centrum af.

Daarnaast heeft de Initiatiefgroep zich verbaasd over het feit dat zij geconfronteerd wordt met een waslijst aan (deels volstrekt overbodige) eisen m.b.t. de vergunningsaanvraag. De gemeente heeft aangegeven dat de Initiatiefgroep daarvoor (kostbare) professionele bureaus moet inhuren om het de ambtenaren makkelijk te maken. En dat terwijl er geen boom wordt gekapt, geen bouwwerk o.i.d.  worden toegevoegd, sterke nog er wordt gebruik gemaakt van alle reeds bestaande voorzieningen zoals licht, geluid, parkeren e.d. In februari van dit jaar heeft de Initiatiegroep bij de gemeente aangegeven dat de Initiatiefgroep onvoldoende financiële middelen heeft om aan de wens van de gemeente, om dure professionele bureaus in te huren, te voldoen. 

Maar het aller belangrijkste punt van de Initiatiegroep is dat de –eventuele- realisatie van het skeelercentrum een Burgerinitiatief is dat door het overgrote deel van de direct omwonenden, maar ook door onze sporters en bedrijven zoals Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen (HSB) en Van der Heijden Bouwbedrijf wordt gesteund. Een daartoe eerder verspreide enquête onder omwonenden geeft dat ook onomwonden aan. 

De Initiatiefgroep heeft dus zeker geen commerciële belangen en kan wat dat betreft gelijk worden gesteld met een handbal, volleybal of tennisclub o.i.d. waarvoor de gemeente een nieuwe accommodatie realiseert en de kosten daarvan ook zélf draagt. En ja, de Initiatiefgroep wil een sportaccommodatie voor de gemeenschap realiseren dat een waardevolle toevoeging betekent voor het sportaccommodatiebestand in onze gemeente. Het feit dat de Initiatiefgroep door haar werkzaamheden én via haar uitgebreide relatienetwerk al rond de 50.000 euro aan werkzaamheden heeft verricht geeft de grote maatschappelijke betrokkenheid van de Initiatiefgroep wel aan. Kosten, die de gemeente anders voor haar rekening zou nemen en nu heeft bespaard omdat een aantal enthousiaste inwoners zich privé enorm heeft ingespannen.

Mocht de gemeente niet vóór 1 februari 2022 met een reactie komen die zicht geeft op een snelle oplossing dan rest de Initiatiegroep niet anders dan per die datum haar werkzaamheden helaas te beëindigen.

Diverse politieke partijen (onder andere Lokaal Liberaal en Streekbelangen) hebben na verschijning van dit bericht schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.