Interactieve bijeenkomst over gezondheid voor 55-plussers in Stichtse Vecht

Seniorenraad Stichtse Vecht houdt op donderdagmiddag 14 december 2023 een interactieve bijeenkomst over ouder worden en uw gezondheid. Om u te informeren en te stimuleren.

Hoe wilt u oud worden?

Het gaat over uw gezondheid, uw ideeën en wensen, meedoen en erbij horen, en een zinvolle invulling als u ouder wordt.

Knelpunten?

Waar bent u bang voor, wat staat er in de weg en waar loopt u bij het ouder worden tegenaan? Een inventarisatie. Immers de vraag naar zorg blijft groeien en het tekort aan werkers in de zorg eveneens.

Handvatten?

U ontdekt de veelzijdigheid van Positieve Gezondheid. Een bredere kijk op gezondheid waarbij het niet draait om het al of niet hebben van een ziekte, maar om de kwaliteit van uw leven in de volle breedte. U gaat er ter plekke mee aan de slag. Ook het aanbod van MOmenz (voorheen Welzijn Stichtse Vecht) kan helpen bij het voorkomen en/of aanpakken van knelpunten.

Kennismaken?

Seniorenvereniging De Vechtse Plussers presenteert zich. Een dynamisch en actief platform, waar senioren uit Stichtse Vecht activiteiten kunnen ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten. 

"Zorg voor zo min mogelijk zorg", interactieve bijeenkomst voor 55-plussers uit Stichtse Vecht

  • Donderdag 14 december van 15:00 - 17:00 uur
  • Natuur & Gezondheidscentrum Maarssen, Tuinbouwweg 19C
  • Aanmelden is noodzakelijk vul het formulier in op www.seniorenraadsv.nl/informatiebijeenkomst of bel naar 0346 794049
  • Seniorenraad Stichtse Vecht neemt de kosten voor deze bijeenkomst voor zijn rekening.
  • Van harte welkom!