Inwerkprogramma gemeenteraad in volle gang

In maart hebben de inwoners van Stichtse Vecht de nieuwe gemeenteraad gekozen. De 33 raadsleden vertegenwoordigen de komende vier jaar de inwoners van Stichtse Vecht en nemen beslissingen over allerlei onderwerpen. Om hen hier goed op voor te bereiden worden zij uitvoerig bijgepraat over tal van onderwerpen en dossiers. Het inwerkprogramma is divers en neemt raadsleden inhoudelijk mee in de verschillende onderwerpen waar zij zich de komende vier jaar over gaan buigen.

Verdiepende informatie voor raadsleden

De raadsleden en commissieleden kunnen meedoen aan trainingen, bijeenkomsten en werkbezoeken. Bijvoorbeeld over de gemeentelijke financiën, de rol van de provincie en de gemeentelijke zorgtaken. Maar ook kan men leren debatteren of bestemmingsplannen leren lezen. Onderlinge kennismaking en ontmoeting is ook een belangrijk onderdeel van het programma. De dynamiek binnen de raad is belangrijk. "Het is belangrijk om elkaar weten te vinden en elkaar ook dingen te gunnen. Er mag bij tijd en wijlen scherp op de bal gespeeld worden, maar je bent ook samen raad." Aldus Griffier Bianca Espeldoorn

Rondrit bouwprojecten

Afgelopen zaterdag is de gemeenteraad met een bus langs meerdere bouwprojecten gereden om op locatiedoor experts te worden bijgepraat over voorliggende projecten in de gemeente. Per locatie was er een toelichting en presentatie over het betreffende project. In Kockengen konden de raadsleden zelf zien hoe met behulp van gaskorrels de grond wordt opgehoogd; is de beoogde locatie van het afvalscheidingsstation aan de Corridor in Breukelen bekeken; Is de nieuwbouw van 60 woningen in Vreeland bezocht; En maakte de raad onder meer een wandeling over het nu nog fictieve lint van project Zuilense Vecht. De fiets- en voetverbinding tussen Utrecht en Stichtse Vecht waar circa 138 woningen komen met ruimte voor (urban) sport en ontspanning.

Het inwerkprogramma van de raad duurt nog tot begin 2023. Deze zomer wordt een summerschool georganiseerd met onder meer meeloopstages bij het sociaal werkbedrijf Kansis en werkbezoeken aan bijvoorbeeld de bibliotheek.