Inwoners Loenen blijven zorgen houden over project gemengd wonen

Op donderdag 11 mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in de kantine van de voetbalclub S.V. de Vecht over het project ‘gemengd wonen’. De avond had als doel de inwoners van Loenen inzichten te geven over wat er gaat gebeuren en wie de nieuwe inwoners worden binnen dit project. Toch gingen een aantal aanwezigen met veel vragen naar huis. 

Project gemengd wonen

In het sportpak de Heul in Loenen worden 40 tijdelijke woningen gerealiseerd voor een duur van 15 jaar. In deze 40 woningen komen 10 dak- en thuislozen, 10 marginaal gehuisveste en 20 starters. Marginaal gehuisvesten zijn personen die minstens vier weken achtereen verblijven op plaatsen die geen garantie bieden op langdurige huisvesting zoals kraakpanden, commerciële pensions, caravans of bij familie of vrienden.

Eerst een Thuis

De gemeente had collega Nadine Langerak van de gemeente Utrecht uitgenodigd om meer te vertellen over de specifieke huisvesting. Langerak vertelt dat het project gemengd wonen helpt om de keten die de thuislozen moeten afleggen, verminderd wordt. ‘Het gemengd wonen in een flat zorgt ervoor dat er steun is aan elkaar, er een oogje in het zijl kan worden gehouden door iedereen en dat er een kortere lijn is met hulpverlening.’ Dit plan moet er dus voor zorgen dat er een afname van thuislozen te zien is. Langerak is bij de gemeente Utrecht Programmamanager Eerst een Thuis. Eerst een Thuis is een groot project van de regio Utrecht. Gemeenten, zorgpartijen en woningcorporaties realiseren hierin samen met middelen vanuit het Rijk meer dan 200 woningen met begeleiding voor dak- en thuisloze personen. Deze personen krijgen eerst een thuis om van daaruit te werken aan hun herstel.

Selectieprocedure voor bewoners

Voor de nieuwe inwoners vindt er een selectieprocedure plaats. De voorwaardes hiervan zijn; begeleidbaar zijn, na twee jaar zelfstandig kunnen wonen, geen overlast vormen en de huur kunnen betalen. Voor de nieuwe inwoners heeft de gemeente Stichtse Vecht een profiel geschetst. Kwintes zet vervolgens deze procedure door, om de aangewezen personen door de gemeente Utrecht naast het profiel van de gemeente Stichtse Vecht te leggen. Zo worden er passende nieuwe inwoners gevonden. Kees van den Heuvel, zorgmanager bij Kwintis, zegt: ‘Binnen Kwintis is er begeleiding naar herstel vanuit je eigen woning.’ Doordat de doelgroep door de huis vestiging een stabiele ondergrond krijgt, kan er verder gewerkt worden aan het herstel. Voor de eerste twee jaar begeleiding is er een financiering. Deze begeleiding kan ook eerder gestopt worden, mits alle partijen het met elkaar eens zijn dat er zelfstandig gewoond kan worden.

Zorgen over veiligheid

Veel bewoners hebben nog een grote zorg over dit plan, en vooral over de veiligheid. Op de vraag of de jongeren nog wel veilig zijn op het sportpak wordt er geantwoord met: ‘Daarop worden de nieuwe bewoners ook gescreend. Het zijn meestal werkende mensen, ze hebben alleen geen huis.’ Wethouder Karin van Vliet sluit de avond af ‘Bedankt voor de avond en ik hoop dat we met een positief gevoel weg gaan. Blijf meedenken en stuur vooral je vragen op.’