Inwoners Maarssenbroek ontevreden over aanpak overlastpanden: 'Het heeft geen urgentie'

Het is inmiddels een bekend probleem in Maarssenbroek: illegale kamerverhuur. Eengezinswoningen worden opgekocht door malafide huisjesmelkers en vervolgens volgepropt met (Poolse) arbeidsmigranten. Die wonen soms wel met z'n tienen in een veel te klein huis en zorgen daar voor veel overlast. "Straatvuil, drugs, drank, parkeeroverlast", zegt een meneer die jaren naast een overlastgevend pand woonde. "Er zaten hier ook een korte periode 'publieke vrouwen', hoertjes."

"Het ruikt er constant naar rook, naar wiet. Veel geschreeuw ook en gestamp op de trap. Het veroorzaakt gewoon stress. En dat in je eigen huis", laat een andere omwonende weten. De twee mannen willen hun verhaal wel doen, maar liever anoniem. "Vanuit haar tijd in Utrecht is het bekend dat huisjesmelker Chang niet vies is van een beetje intimidatie. En we willen niet dat het op de spits gedreven wordt."

50 panden

"De gemeente Stichtse Vecht onderkent de problemen in Maarssenbroek en burgemeester Ap Reinders gaf een paar maanden geleden aan 'er een schepje bovenop' te doen om de overlast de kop in te drukken. Inmiddels zijn alle huizen waar mogelijk illegaal verhuurd wordt in kaart gebracht. Het zijn er zo'n 50 die vooral worden verhuurd door de beruchte huisjesmelker Betty Chang. 14 panden zijn inmiddels grondig beoordeeld en ook bezocht door de gemeente.

Een huis in de wijk Duivenkamp werd in mei ontruimd. Toch vinden inwoners dat er veel te weinig gebeurt. "De communicatie is slecht. Als ik een melding doe over een pand dan krijg ik een hele korte reactie van: we zijn ermee bezig. Maar je krijgt niet een gevoel dat het hele hoge urgentie heeft, dat het hoog op de agenda staat. Dat er daadkrachtig wordt opgetreden. De gemeente zoekt ook geen contact met de bewoners. Er wordt niet aangegeven wat de gemeente van ons nodig heeft om de problemen aan te pakken", vertelt een man die nog steeds dagelijks overlast ervaart."

Lintjes knippen

"De burgemeester staat bijna dagelijks in de krant een lintje door te knippen. Dat is ook belangrijk, maar het is óók belangrijk dat hij luistert naar de burgers." Dat laatste gaat gebeuren, want komende woensdag vindt er een gesprek plaats tussen burgemeester Ap Reinders en de inwoners.

De gemeente laat ondertussen weten dat ze 'het ongeduld van de inwoners begrijpen'. "Veel werk achter de schermen is voor bewoners niet zichtbaar en de juridische procedures zijn helaas ingewikkeld en tijdrovend. Daarom ook de extra capaciteit die we voor de aanpak van dit probleem inzetten en de instelling van een taskforce samen met andere partners, zoals de politie."

Polenhotel in Nieuwegein

Inmiddels is ook Nieuwegein bezig met de aanpak van malafide huisjesmelkers, want ook daar is huisbaas Chang neergestreken. Een inwoner deed al haar beklag over een 'Polenhotel' in de wijk Galecop dat voor overlast zorgt. "Wij zijn ervan op de hoogte dat mevrouw Chang woningen in Nieuwegein koopt en volgen deze ontwikkeling", zegt de gemeente Nieuwegein. "Bij vermoedens van illegale kamerverhuur wordt eerst een administratieve check en een check ter plekke door toezichthouders gedaan. Blijken de vermoedens waarheid, dan wordt handhavend opgetreden. Op dit moment loopt er een aantal juridische trajecten waar eigenaren zijn aangeschreven om de situatie van illegale kamerverhuur binnen afgebakende tijd te beëindigen of alsnog legaal te maken indien mogelijk. Dit op laste van een dwangsom."

Volgens raadslid Riëtte Habes van de partij Samen Stichtse Vecht gaat Nieuwegein veel voortvarender te werk in de bestrijding van illegaal verhuur dan haar eigen gemeente. "Hoe kan het dat ze in Nieuwegein binnen 2 weken om de tafel zijn gaan zitten met de bewoners. Blijkbaar is het bij ons in de gemeente niet op orde. Je kunt wel zeggen: we zijn er mee bezig. Maar het duurt al 9 maanden, dat kan toch niet?"

Stress

De gemeente Stichtse Vecht zegt wel degelijk bezig te zijn met de woonoverlast. Zo wordt er een centraal meldpunt ingericht waar inwoners meldingen kunnen doen over illegale verhuur en overlast. "En die meldingen kunnen we snel en eenvoudig naar de taskforce leiden", zegt de gemeente. "Bewoners of een bewonersvertegenwoordiging willen we nadrukkelijk ook bij deze taskforce betrekken. Ook gaan we in onze communicatie meer inzetten op de weerbaarheid van wijken en buurten als het gaat om het tijdig signaleren van illegale verhuur, het melden van overlast en het eventueel samen met de gemeente zetten van juridische vervolgstappen."

Voor de inwoners is het vooral belangrijk dat de problemen rondom illegale verhuur nu snel opgelost worden en dat er gehandhaafd wordt. Want op deze manier wordt hun woongenot vergalt. "Het bouwt gewoon stress op, want je zit de hele dag in die overlast. Je wilt niet er niet mee bezig zijn, maar ontkomt er niet aan en je kunt er niet aan ontsnappen."

RTV Utrecht heeft huisbaas Betty Chang meerdere keren benaderd om haar kant van het verhaal te horen. Op telefoontjes of sms'jes reageert zij echter niet.