Inwonerspanel mobiliteit: Meer laadpalen en bereidheid auto vaker te laten staan

De gemeente Stichtse Vecht heeft een digitaal inwonerspanel waarbij zij stelselmatig informatie ophaalt bij de deelnemende inwoners. De uitkomsten van de vragenlijst over 'mobiliteit' maakte zij onlangs bekend. Meer laadpalen zijn gewenst en er bestaat bereidheid onder inwoners om de auto vaker te laten staan bij betere en snellere fietsroutes. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'De peiling van juni is door 1504 inwoners ingevuld. Daarvan zijn er 1273 lid van het inwonerspanel en 231 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld via een open link. Uit de resultaten blijkt onder andere dat bijna een derde van de autogebruikers de auto vaker zal laten staan als er betere en snellere fietsroutes komen. Vier op de tien inwoners vinden dat er te weinig laadpalen zijn in hun buurt. Een meerderheid van de inwoners ervaart weleens overlast van te hard rijdende auto’s in hun buurt. De resultaten van deze peiling worden gebruikt als input voor het mobiliteitsprogramma waar het college aan werkt.'

In de peiling werden ook vragen voorgelegd over knooppunt Breukelen. Hieruit blijkt dat een kleine groep inwoners interesse heeft om in het gebied van knooppunt Breukelen te wonen. Dit zijn vooral inwoners uit Breukelen. Tijdens de raad van dinsdag 26 september aanstaande zal de gemeenteraad de Strategische Verkenning van dit knooppunt aannemen. Het beleidsstuk wordt als een hamerstuk behandeld. Het doel van deze verkenning is daarbij niet om zicht te bieden op concrete maatregelen of uitvoeringsprojecten voor de korte termijn, maar plaatst een stip aan de horizon.

Andere leuke weetjes en feitjes uit de informatie afkomstig uit het inwonerspanel over mobiliteit:

 • Inwoners van Stichtse Vecht gebruiken vooral de auto en/of fiets om naar de verschillende bestemmingen binnen en buiten de gemeente te reizen.
 • Het openbaar vervoer wordt met name door jongeren (16 – 34 jaar) en door inwoners uit de kernen Breukelen en Maarssenbroek gebruikt.
 • Een grote groep ervaart weleens overlast van te hard rijdende auto’s: 44% van de inwoners ervaart hier vaak overlast van in hun buurt, 38% soms.
 • Vooral de auto en/of de (elektrische) fiets worden door inwoners gebruikt om naar de verschillende bestemmingen te reizen.
 • Het openbaar vervoer wordt vooral in Maarssenbroek (42%) en Breukelen (34%) gebruikt.
 • Er mogen meer fietsenrekken mogen komen. Dit vinden vooral inwoners uit de grotere kernen: Maarssenbroek, Breukelen en Maarssen en Oud Zuilen.
 • Een meerderheid vindt dat er meer laadpalen mogen komen.
 • Bijna de helft van de inwoners vindt dat er in hun buurt meer groen moet komen in plaats van verharding
 • Van fout geparkeerde auto’s wordt vooral in Nigtevecht en Vreeland overlast ervaren: 43% ervaart daar vaak overlast.
 • Bijna de helft van de inwoners is voorstander van het invoeren van een snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom in de hele gemeente.
 • Bijna een derde van de autogebruikers zou de auto vaker laten staan als er betere en snellere fietsroutes komen.
 • Ruim vier op de tien inwoners vinden dat de gemeente meer moet doen om de voorzieningen binnen de gemeente te voet toegankelijker te maken.
 • In de kernen Tienhoven, Kockengen, Nigtevecht en Vreeland geeft een grote meerderheid van de inwoners aan dat de voorzieningen binnen- en buiten de gemeente niet goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
 • Ruim een derde van de inwoners zou in de toekomst meer gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

Zijn deze uitkomsten dan representatief om verdere stappen te nemen? Gemeente Stichtse Vecht heeft in de uitkomsten daar een paragraaf aan besteed: 'De verhouding naar geslacht en woonkern komen goed overeen met de daadwerkelijke verhouding binnen de totale groep inwoners binnen de gemeente. Wat betreft leeftijd is er een ondervertegenwoordiging van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en een oververtegenwoordiging van inwoners van 55 jaar en ouder.'