‘Is de gemeente bereid oplossingen te vinden voor knelpunten in Vreeland?’

Gemeenteraadslid Pim van Rossum van het CDA maakt zich zorgen over de verkeerssituatie aan de Singel / Nigtevechtseweg in Vreeland. Volgens het raadslid worden er door inwoners de nodige knelpunten gesignaleerd aangaande de verkeersveiligheid. (Archieffoto Pim van Rossum als gast bij Podcast Rondom de Raad)

Gemeenteraadslid Pim van Rossum in de aan de gemeente verstuurde schriftelijke vragen: ‘Onze vragen gaan over de verkeerssituatie rondom de laatste huizen aan de Singel en de tegenoverliggende woningen op het zogenoemde EVAB-terrein. Er zijn daar diverse problemen, betreffende snelheid, hoeveelheid en zwaar verkeer, onoverzichtelijkheid, parkeren en het kruispunt Boterweg, Singel, Nigtevechtseweg. Omwonenden hebben een enquete opgesteld en deze is ingevuld door 55 omwonenden.’

De problemen komen niet helemaal uit de lucht vallen. In het bestemmingsplan dat in 2018 door de politiek werd behandeld, werd al aandacht gevraagd voor het verkeer en de parkeerdruk in het betreffende gebied. Destijds is met de inwoners van Vreeland een uitgebreid inspraaktraject doorlopen waar ook de zorgen rondom de parkeerdruk al onderwerp van gesprek was. 

De door 55 inwoners ingevulde enquête schetsen een aantal verkeerstechnische problemen zoals snelheid, hoeveelheid en zwaar verkeer, onoverzichtelijkheid en parkeerdruk. Door het stellen van schriftelijke vragen wil de partij meer zicht op eventuele oplossingen: ‘Is de gemeente bereid oplossingen te zoeken voor de knelpunten die in de enquête worden gesignaleerd?’ De partij wil ook meer onderzoek naar de verkeerssituatie: ‘Is de gemeente bereid verder onderzoek te doen naar de verkeerssituatie aan de Singel/ Nigtevechtseweg?’ De partij wil dat er daarnaast onderzoek komt naar het ‘zware verkeer’: ‘Is ook bekeken welke alternatieve routes er mogelijk zijn om verdere verkeerstoename te voorkomen en in hoeverre wordt er/kan er gehandhaafd worden op zwaar verkeer, boven de 2,2 ton, dat op grote schaal gebruik maakt van de Nigtevechtseweg?’