Islamitisch Centrum Stichtse Vecht radeloos: ‘Waarom is er geen plek voor ons?’

Stichtse Vecht - Het lukt het Islamitisch Centrum Stichtse Vecht maar niet om een locatie in de gemeente te vinden waar ze haar activiteiten kan laten plaatsvinden. Al jaren is de stichting op zoek naar een geschikte ruimte, maar een definitieve locatie vindt ze niet en de gemeente werkt volgens de stichting ook niet echt mee. Vandaag moet het centrum voor de derde keer uit een tijdelijke locatie.

Van huiswerkbegeleiding voor jongeren tot een ontmoetingsplek waar ouderen samenkomen. Het Islamitisch Centrum Stichtse Vecht organiseert allerlei activiteiten voor islamitische gezinnen in Stichtse Vecht. Ook niet-islamitische gezinnen zijn ‘van harte welkom’.

We doen ons best om bij te dragen aan een betere samenleving in onze eigen gemeente."

• Islamitisch Centrum Stichtse Vecht

Volgens het Islamitisch Centrum zijn de activiteiten van groot belang voor de islamitische gemeenschap in Stichtse Vecht. “We doen ons best om bij te dragen aan een betere samenleving in onze eigen gemeente. We zoeken de verbinding op in de wijk, gaan met mensen in gesprek en spijkeren onze kinderen bij door middel van huiswerkbegeleiding,” vertelt Mohamed Asfad, voorzitter van het Islamitisch Centrum.

In totaal zouden zo’n vijfhonderd gezinnen in de regio deelnemen aan de activiteiten. Door corona nu voornamelijk online, maar het plan is om de activiteiten weer op te starten zodra het kan. Maar dan moet de stichting wél een pand hebben. En laat dat nu al jaren een probleem zijn.

Op straat

Vandaag vertrekt het Islamitisch Centrum uit het gebouw waar ze de afgelopen maanden tijdelijk zaten. Dan staat de stichting opnieuw op straat.

Het is niks nieuws voor het Islamitisch Centrum. De situatie deed zich al voor in 2014, 2019 en 2020. Telkens moest de organisatie op zoek naar een nieuw onderkomen in de gemeente. Tijdelijke panden als tussenoplossing, want een definitieve locatie wordt maar niet gevonden. Nu moet de stichting dus opnieuw aan hun zoektocht beginnen.

Geen taak van gemeente

Al jaren vraagt de stichting de gemeente om hulp bij de zoektocht. Het Islamitisch Centrum: “We vragen de gemeente niet om een financiële bijdrage. We vragen alleen om mee te kijken naar een plek binnen de gemeente.” Maar de gemeente wijst de hulpvragen van de stichting keer op keer af.

De gemeente laat in een reactie weten dat het helpen zoeken naar een geschikte locatie voor maatschappelijke organisaties ‘geen kerntaak van de gemeente’ is. Wel biedt de gemeente naar eigen zeggen al jaren ‘een luisterend oor’ aan het Islamitisch Centrum. Ook heeft de gemeente alle benodigde vergunningsaanvragen van de stichting getoetst aan de wetgeving.

Brandbrief

Omdat het Islamitisch Centrum geen hulp van de gemeente krijgt, voelt de stichting zich begin dit jaar genoodzaakt een brandbrief te schrijven aan de gemeenteraad en het college van Stichtse Vecht. In de brandbrief nodigt de stichting verschillende politieke partijen uit om in gesprek te gaan en te kijken naar oplossingen.

Een aantal partijen reageren op de uitnodiging. Maar ook zij kunnen weinig voor de stichting betekenen. De stichting moet toch echt zelf op zoek naar een pand.

Buiten de gemeente

De gemeente heeft de organisatie aangeraden om buiten de gemeentegrenzen te zoeken. Er zou binnen de gemeente namelijk weinig grond zijn met een maatschappelijke bestemming. In een brief, ondertekend door de burgemeester, is te lezen dat de stichting door de gemeente is aangeraden om ook ‘over de gemeentegrens heen te kijken, zoals Lage Weide’.

Maar dat ziet het Islamitisch Centrum niet zitten. “We hebben te maken met kinderen, ouderen die slecht ter been zijn en kwetsbare inwoners. Zij kunnen niet naar Utrecht reizen om hun eigen culturele activiteiten uit te oefenen. Er is een plek nodig in eigen wijk om elkaar te ontmoeten,” zegt Asfad.

Er is een plek nodig in eigen wijk om elkaar te ontmoeten."

• Islamitisch Centrum Stichtse Vecht

Toch is de stichting nog lang niet ontmoedigd door de afwijzende houding van de gemeente: “We hopen dat de gemeente inziet dat wij van grote waarde zijn voor de islamitische gemeenschap in Stichtse Vecht en iets voor ons kan betekenen.”

En tot die tijd gaat de zoektocht naar een geschikt pand door.