Jaagpad terug en fietsstraat plus voor Zandpad

De komst van een fietsstraat naar het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis is een besluit dat al in 2018 is genomen. De komst liet tot op heden op zich wachten. Deze week werd de politiek tijdens een informatieve commissie bijgepraat over de laatste stand van zaken. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Oorspronkelijk plan; de traditionele fietsstraat

Het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis langs de kronkelende rivier de Vecht is populair bij automobilisten, fietsers, motorrijders en wandelaars. Het is één van de mooiste stukjes van Stichtse Vecht. Omdat de weg smal en krap is, leidt dat met name op drukke dagen tot ongelukken, ergernissen en onveilige situaties. In 2019 nog werden twee varianten aan de politiek gepresenteerd gebaseerd op een traditionele fietsstraat. Maar daarna bleef het stil. De traditionele fietsstraat kenmerkt zich door een rood geasfalteerd wegdek, borden langs de weg en een situatie waarbij de auto te gast is. ‘Niet afdoende om de veiligheid te waarborgen' concludeert de gemeente op dit moment. Dus wordt er gewerkt aan een nieuw plan.

Fietsstraat Plus

De gemeente ziet toekomst in de vorm van een ‘fietsstraat plus’ waarin de inrichting van de weg wordt aangepakt. In samenwerking met een klankbordgroep en een landschapsarchitect is de afgelopen maanden hard gewerkt aan diverse ideeën. Middels vijf verschillende pilots op specifieke locaties aan het Zandpad worden een aantal ideeën uitgevoerd: Passantenstroken, bestrating, grastegels, versmalling van wegdek, 30 kilometerzone, plaatsen van hagen, verbreden van de goot en een koppelstrook naar jaagpad. De basis van het idee is de straat van weleer waarin ook tussen Maarssen en Nieuwersluis het traditionele jaagpad in ere wordt hersteld. Het jaagpad werd vroeger langs een rivier of kanaal gebruikt om schepen vooruit te trekken. De keuze om met pilots te gaan werken is bewust gemaakt. Volgens de gemeente kunnen daardoor zichtbare effecten worden gemeten. Wordt er geleerd van de praktijk zodat dat uiteindelijk leidt tot een betere eindinrichting van het Zandpad. Het is ook mogelijk dat de individuele pilots leiden tot een vaste situatie vanaf 2026.

Doel Fietsstraat Plus

Eind 2023 zullen de pilots wordt aanbesteed en voor de zomervakantie van 2024 zullen de pilots worden uitgevoerd. Daarvoor komt het college van B&W met een financieringsvoorstel naar de raad.  De definitieve inrichting van het volledige traject van het Zandpad zal naar verwachting in de herfst van 2025 aanvangen en binnen één jaar worden gerealiseerd. De weg wordt daarbij heringericht zodat in volle vaart met twee auto’s op het Zandpad rijden tot het verleden zal behoren. Daardoor zal automatisch de snelheid worden verlaagd, de verkeersveiligheid worden verhoogd en wordt gemotoriseerd verkeer ontmoedigd via het Zandpad te rijden. Het alternatief - de Straatweg aan de andere zijde van de Vecht - zal dan moeten gelden als de meest snelle en prettigere optie. 

Invoering verkeersbesluiten

Ook de eerder door de gemeenteraad genomen verkeersbesluiten (gemeenteraadsvergadering 19 december 2017) zullen in de nieuwe situatie worden ingesteld:  Spitsafsluiting (met uitzondering voor bestemmingsverkeer) voor gemotoriseerd verkeer op twee of meer wielen op doordeweekse dagen tussen 07.30 en 09.30 en sluitingen voor vrachtverkeer en autobussen (met uitzondering van bestemmingsverkeer).