‘Joint Venture’ voor zwembad Safari - ’t Kikkferfort blijft voorlopig gemeentelijk zwembad

De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van meerdere zwembaden en binnensportaccommodaties. De exploitatie ervan vindt verschillende plaats. Dat gaat de gemeente in de toekomst anders organiseren; het neemt bijvoorbeeld afscheid van exploitant Sportfonfdsen van het Maarssenbroekse complex Safari. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Eind van dit jaar afscheid van Sportfondsen

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Een deel van deze voorzieningen wordt door de gemeente zelf geëxploiteerd. Een ander deel wordt door Sportfondsen geëxploiteerd. Er zijn nu dus twee exploitanten en twee exploitatievormen. De overeenkomst met Sportfondsen loopt tot en met 31 december 2023 en kan om juridische redenen niet worden verlengd. Dit betekent dat een nieuwe exploitant moet worden gevonden voor de accommodaties die nu door Sportfondsen worden geëxploiteerd.’

Jan Van Dam

Informatieve commissie

In eerder door de griffie georganiseerde informatieve commissie vond een presentatie plaats over de toekomstige exploitatievorm van de sportaccommodaties. De gemeente gaf daarin aan een voorkeur te hebben voor een ‘Joint Venture’. Als het college voor een joint venture kiest, moet een BV worden opgericht, waarvan de gemeente Stichtse Vecht 50% aandeelhouder is.

’t Kikkerfort blijft voorlopig gemeentelijk zwembad

Het Breukelse zwembad ’t Kikkerfort blijft een gemeentelijk zwembad waarop de uitwerking van een joint venture geen betrekking heeft: ‘Het college heeft daartoe besloten, omdat voor ‘t Kikkerfort een toekomstvisie wordt opgesteld. Daarbij komen alle relevante elementen aan de orde, zoals de vraag of de huidige accommodatie moet worden gerenoveerd en verduurzaamd, of dat er een nieuwe accommodatie moet worden gebouwd. Daarbij komt ook de wijze van exploiteren aan de orde. De medewerkers van ’t Kikkerfort zijn hiervan op de hoogte gebracht.’


Meer nieuws