RTV Stichtse Vecht

Kappen van bomen gestart

Deze week is een groenaannemer in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht gestart met het kappen van zo’n 360 bomen door de hele gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer tot en met februari 2022. Het gaat om bomen die al dood zijn of  op termijn een risico kunnen opleveren. Als door een boom dringend gevaar dreigt, grijpt de gemeente uiteraard direct en snel in.

Boomveiligheidsinspectie

Elk jaar beoordeelt een onafhankelijk boomveiligheidsadviseur 1/3 van alle gemeentelijke bomen op veiligheid. Hij bepaalt welke bomen gekapt of gesnoeid moeten worden. Door de bomen op deze manier te monitoren weet de gemeente welke zorg iedere boom nodig heeft.

Kappen: alleen als het niet anders kan

Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze wijken. Ze zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor het afvoeren van overtollig water, afkoeling, geluidsdemping en ze filteren de lucht van schadelijke stoffen. De gemeente kapt bomen dus niet zomaar. We kappen alleen als een boom een risico oplevert of voor extreme overlast zorgt.

We verwijderen geen bomen vanwege de aanwezigheid van vogels of insecten, blad- of vruchtval, omdat ze schaduw veroorzaken, of omdat ze de opbrengst van zonnepanelen verstoren.

Herplant: de juiste boom op de juiste plek

Juist omdat bomen zo belangrijk zijn voor onze leefomgeving zal de gemeente ook weer nieuwe bomen aanplanten. We zijn op dit moment bezig om daar een goed plan voor te maken. Dat kost tijd, want we willen dat de juiste boom op de juiste plek komt te staan. De bomen moeten passen bij functie van de locatie, en ze moeten voldoende ruimte hebben om goed uit te groeien.

Meer verschillende soorten bomen

Ook willen we meer variatie in de soorten aanbrengen. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, het zorgt er ook voor dat bomen minder kwetsbaar worden voor ziektes. Ook blijft de woonomgeving mooi als een bepaalde soort niet goed bestand blijkt tegen klimaateffecten.

Te kappen bomen op de kaart

Wil je weten of er een boom van de gemeente bij jou in de straat gekapt wordt? Kijk dan op onze webpagina Bomenonderhoud of op de kapkaart. Daar kun je ook zien welke bomen al gedaan zijn.