RTV Stichtse Vecht

Kiest Stichtse Vecht voor verhoging van de inkomensnorm voor energietoeslag?

Tijdens de Algemene Beschouwingen op dinsdag 8 november dienen de fracties van de PvdA, Samen Stichtse Vecht en SP een motie in met als doel verhoging van de inkomensnorm voor de energietoeslag van 120 % naar 130 % te realiseren. Volgens de partijen zou met de verhoging van de inkomensnorm 650 inwoners geholpen worden de winter door te komen.

Financiering

De indieners van de motie: ‘Uit antwoorden op recente technische vragen van de fractie van Samen Stichtse Vecht blijkt dat het aantal inwoners met een inkomensgrens tot 120% van de inkomensnorm ca 2.300 inwoners bedraagt en het aantal met een inkomensgrens tot 130% ca. 2.950 inwoners.’ Volgens de indieners van de motie zou met verhoging van de inkomensgrens een bedrag van € 676.000 gemoeid zijn. De  indieners zien echter naast de verhoging van de ‘kosten’ ook een positief effect: ‘Naar verwachting wordt bespaard op schuldhulptrajecten als de gemeente de inkomensgrens verruimt.’ 

Energietoeslag

De motie zal als onderdeel van de Algemene Beschouwingen worden ingediend tijdens de raad van 8 november. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De regering geeft de energietoeslagen € 800 en € 500 aan huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. Een groot aantal gemeenten in Nederland hebben die inkomensnorm verhoogd. Voor Rotterdam geldt bijvoorbeeld 140% van het sociaal minimum en in Utrecht 150 % van het minimum. Veel van de ons omringende gemeenten hebben deze grens verhoogd naar 130%. Voor een deel van de minima is de gemeente waarin zij wonen dus bepalend of zij in aanmerking komen voor deze energietoeslag. 

LIVE op RTV Stichtse Vecht

De behandeling en besluit hierover in Stichtse Vecht is te volgen via het programma Rondom de Raad. Het programma wordt 8 november vanaf 19.10 LIVE uitgezonden op de kanalen van RTV Stichtse Vecht.