‘Kleine’ windmolens mogelijk in het buitengebied

Stichtse Vecht heeft zich meerdere malen uitgesproken voorstander te zijn van zonne-energie en geen windmolens en windmolenparken binnen Stichtse Vecht te willen. Dit ondanks de voorkeuren van het Provinciaal bestuur voor een mix tussen zonne- en windenergie. Uit de antwoorden van de gemeente op door D66 raadslid Mark Tasche gestelde vragen, blijkt dat er wel degelijk windmolens in Stichtse Vecht geplaatst kunnen worden. Echter alleen binnen een agrarische bestemming in het buitengebied. D66 is voorstander om dit te verruimen. (Foto ter illustratie)

Totale hoogte tussen 20 en 30 meter

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op door Tasche (D66) gestelde vragen: ‘In het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord en het bestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen is het bijvoorbeeld mogelijk per agrarisch bouwvlak één windmolen te realiseren. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter. De bouwhoogte wordt gemeten van peil tot het hoogste punt van de wiekenas. De wieken worden dus niet meegerekend. In de praktijk betekent dit vaak een totale hoogte tussen de 20 en 30 meter. Het is overigens niet zo dat in alle bestemmingsplannen windmolens zijn toegestaan.’

Agrarische bestemming

De voorwaarden zijn niet gebonden aan de aanvrager maar aan de bestemming. Het is alleen mogelijk om op een agrarische bestemming en binnen het agrarisch bouwvlak één windmolen te realiseren. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Omdat het gekoppeld is aan de agrarische bestemming wordt wel getoetst of er sprake is van een agrarisch bedrijf. Als blijkt dat op een agrarische bestemming geen actief agrarisch bedrijf meer aanwezig is, wordt niet voldaan aan de bestemming en kan geen medewerking verleend worden. Op woonbestemmingen is het niet mogelijk om windmolens te realiseren.’

Verruiming mogelijkheden

Uit de door D66 gestelde vragen blijkt dat zij voorstander is van verruiming van de mogelijkheden voor het plaatsen van ‘kleinere’ windmolens: ‘Als het zo is dat alleen agrarische bedrijven een vergunning kunnen krijgen voor een windmolen, welke verordening moet dan wijzigen om dit in soortgelijke gevallen ook mogelijk te maken voor andere inwoners van Stichtse Vecht.’ Volgens de gemeente zou dan het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. 

Samen

D66 ziet praktische oplossingen voor inwoners in het buitengebied om samen met behulp van een windmolen energie op te wekken blijkt uit de gestelde vragen: ‘Kan een aanvraag voor een windmolen ook door 2 of 3 buren samen ingediend worden zodat zij de opgewekte stroom samen kunnen gebruiken?’ Volgens de gemeente kan dat alleen in samenspraak met de agrarische bestemming: ‘In theorie zou het kunnen dat de opgewekte stroom van een windmolen op een agrarisch bedrijf wordt gedeeld met omwonenden, echter het bestemmingsplan schrijft dus wel voor dat die windmolen in een agrarisch bouwvlak moet komen.’