Kockengen Waterproof fase 8 & 9 van start

In het project Kockengen Waterproof wordt gewerkt aan oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en de omliggende polder. Het droge voeten programma is toe aan de 8e en 9e Fase. Er wordt begonnen met de herinrichting van Welgelegen Noord en Zuid.

Wethouder Frank van Liempdt gaf op donderdag 16 juni op de Dreef, grenzend aan de wijk, het startsein voor de nieuwe werkzaamheden. In Kockengen start een nieuwe fase van Kockengen Waterproof. Tussen juni 2022 en het begin van 2024 voert gemeente Stichtse Vecht in de wijken Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid maatregelen uit om water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen te verminderen.

Werkzaamheden

De openbare ruimte wordt opgehoogd en het gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden riolering met infiltratiesysteem.

Onthulling bouwbord

Donderdag 16 juni 2022 markeerde wethouder Frank van Liempdt deze nieuwe fase. Hij onthulde het bouwbord samen met Frank Mollenhof, de directeur van aannemersbedrijf Bunnik Groep.

‘Samen maken we Kockengen waterproof’

Wethouder Frank van Liempdt: ‘Door de veenbodem kampt Kockengen met wateroverlast en verzakking van wegen en riolering. Met het project Kockengen Waterproof pakken we die problemen aan. Voor de bewoners van Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid brengen de werkzaamheden de komende tijd flink wat ongemak met zich mee.

Bunnik Groep, de aannemer die ook deze fase voor ons uitvoert, doet altijd zijn uiterste best om overlast zoveel mogelijk te voorkomen en samen met de bewoners te zoeken naar oplossingen. Daarnaast komt er ook in deze fase weer een klankbordgroep van betrokken buurtbewoners die meedenkt en signalen uit de buurt doorgeeft. Samen maken we Kockengen waterproof!’

Nog 3 fases te gaan

De fase Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid beslaat de Purperreiger, de Scholekster, de Watersnip, de Roerdomp en de Fuut. Voorafgaand aan de grote werkzaamheden daar wordt in juni eerst nog een rioolbuis op de Prinses Beatrixweg vervangen door een buis met een grotere diameter. Na afronding van de werkzaamheden in Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid, zijn er nog 3 fases te gaan.

Meer over Kockengen Waterproof

Het project Kockengen Waterproof is een samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Meer weten over Kockengen Waterproof? Kijk op stichtsevecht.nl/kockengenwaterproof.