Kockengense monumenten op Open Monumentendag

Ook in Kockengen was het Open Monumentendag. De Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms Katholieke kerk openden hun deuren voor bezoekers. 

De Nederlands Hervormde kerk dateert uit de 15e eeuw. In 1991 werd het Bätzorgel uit 1884 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgenomen in het register van 'beschermde monumenten'. Het orgel werd op Open Monumentendag bespeeld door de organisten Ab van Dam en Jan van Selm.

De Rooms Katholieke kerk is uit 1854 en zowel de kerk als de pastorie werden in 1966 aangewezen als beschermd dorpsgezicht van Kockengen.