Kockengense Vogelvereniging de Rietgors houdt op te bestaaan

Na 51 jaar valt ook het doek voor de vogelvereniging de Rietgors in Kockengen. De vereniging werd opgericht in 1972 en hield het 51 jaar uit. Vorig jaar werd in eigen kring nog het 50 jarig jubileum gevierd. Het is in de regio  de vierde vogelvereniging die gaat stoppen. Eerder waren dat Kamerik, Maarssen en Vinkeveen.

Ooit werdde vereniging opgericht door een aantal vogelliefhebbers die er niet meer zijn: Piet Grim en Gerrit Bik. In de hoogtijdagen had de vereniging 73 leden; nu ze stopt nog maar 17. Voor alle clubs in de regio geldt hetzelfde: opheffing is niet te voorkomen. Enerzijds door het steeds verder afnemende ledental en anderzijds door de steeds strengere regelgeving voor het houden en kweken van (sier)vogels.

De Rietgors was altijd een begrip in Kockengen, vooral vanwege de jaarlijkse vogeltentoonstelling in Verenigingsgebouw Irene. Met de vogels, het Rad van Avontuur en de kinderkleurwedstrijd.

De Rietgors had bij de beëindiging van de vereniging nog een restantsaldo van € 2500,--. Dit werd vrijdagavond 22 september overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van Overdorp, Rita Versloot.

Op de foto Rita Versloot geflankeerd door Rob Roos, Ad van Dongen en Baps van Weerdenburg. Van het oude Rietgors bestuur waren aanwezig: Frans van Dijk, Rob Zeldenrijk en Piet Versteegh(voorzitter) 

Op de foto de overdracht van het restantsaldo van de Rietgors aan de Stichting Vrienden van Overdorp.