Komst fietsbrug Nieuwersluis nog (steeds) ver weg

Voor fietsers is het al jaren een doorn in het oog; de veel te stijle voetgangersbrug in Nieuwersluis die voor fietsers op de doorgaande fietsroute amper is te beklimmen. Ondanks een aangenomen motie en de wens van vervanging; is de oplossing nog steeds ver weg blijkt uit antwoorden op door raadslid Peter van Dam (D66) gestelde vragen. 

Bijzondere locatie

De locatie van de voetgangersbrug die door een goot in de brug ook voor fietsers toegankelijk is gemaakt, ligt op een bijzondere locatie. De doorgaande fietsroute op de kruising tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Nieuwe Wetering bij Fort Nieuwersluis zorgt ervoor dat een oplossing niet eenvoudig is. De noodzakelijke samenwerking tussen partijen en de combinatie van een bijzondere locatie zorgen ervoor dat er klaarblijkelijk achter de schermen maar geen oplossing gevonden kan worden.

Eerder aangenomen motie

Voor raadslid Peter van Dam (D66) reden om vragen te stellen aan de gemeente: 'Dit bruggetje is een onneembare horde voor veel fietsers en past niet in het beeld van een doorgaande fietsroute. Op 9 november 2021 is de motie M 6.8 van GroenLinks aangenomen om hier een fietsvriendelijke brug aan te leggen.'  Destijds waren GroenLinks, CDA, Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht voor de motie en Lokaal Liberaal, VVD en de PVV tegen de motie. 

Eerdere politieke vragen

Voormalig raadslid Tjeerd Schumacher (GroenLinks) zette zich in 2021 al in om te komen tot oplossingen. Ook Streekbelangen vroeg de gemeente al eerder naar een oplossing. Uit de antwoorden van de gemeente op door van Dam (D66) gestelde vragen blijkt dat er achter de schermen wel overleg is, maar nog geen vorderingen zijn gemaakt: 'Tijdens de commissievergadering over de startnotitie van het mobiliteitsbeleid is toegezegd hier in februari op terug te komen. U wordt deze maand dan ook geïnformeerd over de stand van zaken. Het project bevindt zich echter nog in dezelfde fase als dat beschreven is in de raadsinformatiebrief van 13 januari 2022.'

Complexiteit

In deze raadsinformatiebrief werd de complexiteit van de locatie ter plekke aangestipt: 'In de Nieuwe Wetering bevinden zich een twaalftal woonarken. Door het toenemende scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal en de schepen die steeds groter worden wordt steeds meer overlast ervaren door golfslag en zuiging in de Nieuwe Wetering, waardoor kabels en nutsaansluitingen knappen en woonarken losslaan. Rijkswaterstaat (beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal) en het Waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek (beheerder namens de Provincie Utrecht van de Nieuwe Wetering) zijn met elkaar in overleg over de oorzaken van deze situatie, de verantwoordelijkheden van de twee betrokken partijen en de oplossing voor de woonbooteigenaren. Deze gesprekken tussen beide partijen lopen, maar een oplossing is vooralsnog niet in zicht.'

Grote ruimtelijke implicaties

De mogelijke oplossingen hebben grote ruimtelijke implicaties en dus kan de vervanging van de huidige voetgangsbrug niet naar voren worden gehaald. De gemeente gaf destijds al aan dat de motie op korte termijn niet uitgevoerd kon worden. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de onlangs gestelde vragen van D66: 'De bouw van de brug is afhankelijk van de besluitvorming tussen Rijkswaterstaat en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. We kunnen dus niet aangeven wanneer de nieuwe brug gerealiseerd zal zijn.