RTV Stichtse Vecht

Komst fietsstraat Zandpad nog ver weg

Het Zandpad langs de Vecht tussen Maarssen en Nieuwersluis wordt autoluw. Althans dat werd in 2018 besloten door de gemeenteraad. Halverwege 2021 is er nog steeds geen zicht op start van de werkzaamheden. De variant met rood asfalt met een klinkerstrook in het midden laat op zich wachten. 

Het autoluw maken van de smalle straat langs de oostkant van de Vecht komt niet uit de lucht vallen. De weg die door fietsers, wandelaars, automobilisten en ook door vrachtverkeer wordt gebruikt, wordt gezien als gevaarlijk. Meerdere ongevallen hebben zich er in het verleden plaatsgevonden. Toch wil het niet vlotten met het al in 2018 genomen besluit van de gemeenteraad.

Afstemming nieuwe Vechtbrug en fietsstraat
Het is niet bekend - nu dat de Vechtbrug bij Breukelen wordt vervangen - een boost is om het gebied in 1x op te knappen. Gemeente Stichtse Vecht: 'De projectuitvoering van de vervanging van de Vechtbrug en de aanleg van de fietsstraat worden afgestemd. Momenteel is nog geen zicht op deze afstemming en of de werkzaamheden al dan niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden.'

Onduidelijkheid
Er is geen zicht op realisering van de fietsstraat. Waar eerder werd verwacht dat in 2021 de fietsstraat gerealiseerd zou worden daar zit zomer 2021 de situatie er iets anders uit. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het lijkt onrealistisch dat in 2021 nog ‘een schop in de grond gaat’ om de Fietsstraat aan te leggen. Het is belangrijk om de omwonenden en belanghebbenden erbij te blijven betrekken. Dit vraagt tijd. Daarna worden bestekken opgesteld en wordt de opdracht aanbesteed.

Fietsveiligheid
Ondertussen worden er geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen om de fietsveiligheid in het gebied op korte termijn te verbeteren. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is druk en vele voertuigen worden gebruikt langs de Vecht. Velen ontspannen daar in de weekenden en in de avonden. Er gelden geen verboden voor bepaalde voertuigcategorieën.'