Komst padelbanen in Loenen weer een stap dichterbij - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage

Tot en met 29 januari 2024 ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de aanleg van 4 padelbanen in Loenen aan de Vecht ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 18 december 2023 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. (Archieffoto ter illustratie)

De eerdere omgevingsvergunning werd eerder ingetrokken door de gemeente Stichtse Vecht. Na ontvangst van bezwaren van omwonenden concludeerde de gemeente Stichtse Vecht dat er ten onrechte van een 'kruimelregeling' gebruik was gemaakt. (De kruimelregeling is een kleine buitenplanse afwijking. De kruimelregeling is een regeling waarmee je middels de reguliere vergunningsprocedure binnen 8 weken een bouw- of exploitatieplan kan bewerkstelligen dat in strijd is met het bestemmingsplan.)

De nieuwe aanvraag is vergezeld van een ruimtelijke onderbouwing waarin aspecten als geluid en locatie zijn meegenomen in relatie tot een goede ruimtelijke ordening en belangen van omwonenden. Tot en met 29 januari 2024 ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de aanleg van 4 padelbanen in Loenen aan de Vecht ter inzage. Het besluit ligt nu eerst tot 29 januari ter inzage. Daarna moeten eventuele binnengekomen reacties worden beoordeeld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vervolgens moet  e.e.a. ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. We streven er naar dat er in de eerste helft van 2024 een definitief besluit ligt.'