Komt de kerstbomen ophaalactie weer terug in Stichtse Vecht?

Het was voor jaar en dag een traditie; afgedankte kerstbomen worden opgehaald door kinderen die daardoor kans maken op leuke prijzen. Maar deze werd eerder afgeschaft.

De gemeente Stichtse Vecht kondigde eerder in 2018 aan om met de traditionele inzameling van kerstbomen te stoppen. De complexe werkwijze, bemensen van inzamelpunten, prijzen voor kinderen, het wekenlang narijden van het ophalen van achtergebleven bomen was daar debet aan. Het besluit leidde destijds tot de nodige kritiek vanuit inwoners en politiek waardoor het besluit werd opgeschort en 2019 door de gemeente als overgangsjaar werd gezien. Het plan was destijds om met wijkcommissies en maatschappelijke organisaties te gaan inventariseren of er voldoende draagvlak zou zijn om vrijwillig deel te nemen aan een inzamelactie. Vervolgens gooide in 2020 en in 2021 de coronacrisis roet in eten zodat begin januari 2021 en begin 2022 de bomen aan huis werden opgehaald door de afvalinzamelaar.

Nu dat de coronajaren achter ons liggen, is er weer ruimte voor mogelijkheden. Het CDA heeft daarom de stoute schoenen aangetrokken om met een motie de discussie weer nieuw leven in te blazen. De motie van het CDA wordt tijdens de commissie Bestuur en Financiën en sociaal Domein besproken. Wat het CDA wil is glashelder: ‘De actie kerstbomen ophalen door kinderen weer te starten voor de kerst 2023 en navolgende jaren.’ De politiek is aan zet.


Meer nieuws