Koninklijke onderscheiding voor Jan Deiters uit Breukelen

Als waardering voor 25 jaar vrijwillige bestuurlijke inzet in de wereld van kunst en cultuur is de heer Mr. J.H.M. (Jan) Deiters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ap Reinders speldde hem deze week de bijbehorende versierselen op in de Spiegelzaal van het Koninklijk Concertgebouw.

De heer Deiters heeft bestuursfuncties vervuld voor de volgende culturele instellingen: de stichting ELJA Foundation, Raad van Toezicht van het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Cobra museum voor Moderne Kunst, de stichting Stokroos, de Stichting Yehudi Menuhin Studiefonds (steunstichting voor de Nederlandse vioolconcoursen), de stichting Ridderhofstad Gunterstein, de stichting Ambassadeurs Grachtenfestival, de stichting Steun Programmering Grachtenfestival, het studiefonds Oskar Back, de Stichting Museumplein, de stichting Amsterdamse Muziekeducatie en de Vereniging Entree.

Muziekonderwijs
Ook heeft hij in 2003 de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd over beleid en praktijk op het gebied van cultuureducatie. Dit vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op goed muziekonderwijs. Dit advies heeft aan de basis gestaan van een geleidelijke verandering, waardoor steeds meer kinderen in het primair onderwijs nu cultuur- en muziekonderwijs krijgen.