Krijgen we een Stichtse Vecht aan zee?

De lokale politieke partij Het Vechtse Verbond wil dat het college van B&W gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met andere gemeenten te participeren in energieopwekking op zee.

Tijdens de gemeenteraad van 11 mei aanstaande dient Het Vechtse Verbond een motie in ter behandeling. Het Vechtse Verbond concludeert dat er in Stichtse Vecht een toenemende weerstand groeit vanuit inwoners en inwonerscollectieven voor de komst van zonnevelden en windturbines. Dit wordt mede veroorzaakt omdat het besef er komt dat de komst van zonnevelden grote consequenties heeft voor de leefomgeving.

Het Vechtse Verbond is van mening dat in breder perspectief gekeken moet worden naar alternatieve mogelijkheden zoals participeren in projecten van energie-opwekking op zee. Ze wil dat het college van B&W gaat onderzoeken of het mogelijk is om door lokale overheden - zoals de gemeente bijvoorbeeld in U16-verband of in VNG-verband (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) - kan participeren in projecten om energieopwekking op zee door windmolens te realiseren. Dit als alternatief voor opwekking van energie door windmolens op land. Het Vechtse Verbond wil dat het college van B&W de consequenties daarvan in kaart brengt en op korte termijn de gemeenteraad hierover informeert.