Vechtse Verbond stelt vragen over rechterlijke uitspraak

Op 8 juni jongstleden ging de raad akkoord met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen van een omgevingsvergunning voor de paddock, ringslangbroeihoop en takkenril op een perceel in Nieuwersluis.

Behandeling
Daar ging een langdurige behandeling in commissie, raad, commissie en weer raad aan vooraf. Wethouder van Liempdt typeerde het in de raad van 8 juni tijdens de behandeling als een emotioneel dossier gezien de lange behandeling: ‘Er zijn een aantal illegale situaties en er zijn verzoeken om deze situaties te legaliseren. De paddock zou gelegaliseerd kunnen worden. Een zevental anderen objecten niet. Op al die objecten ligt handhaving. Waar niet gelegaliseerd wordt, zal handhaving door blijven lopen.’ Met 25 stemmen voor (Lokaal Liberaal, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV) en met 6 stemmen tegen (Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, ChristenUnie/SGP, Samen Stichtse Vecht) werd deze verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de paddock, ringslangbroeihoop en takkenril in meerderheid aangenomen.

Rechtzaak
Tegelijkertijd vond er een rechtszaak plaats tussen eigenaar van het perceel en het college van B&W. De zaak is behandeld op een zitting van 11 maart 2021. De enkelvoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 juni uitspraak hierover gedaan en heeft op de dag van de raadsvergadering (8 juni) de stukken verstuurd. De rechter oordeelt dat de gemeente bevoegd was om handhavend op te treden op een aantal onderdelen waaronder de paddock. Mieke Hoek van het Vechtse Verbond is verbaasd dat raadsleden hierover niet zijn ingelicht en heeft een reeks vragen gesteld aan het college van B&W. 

Vragen
Het Vechtse Verbond wil weten waarom de raad hierover niet is ingelicht en waarom dit stuk wel ter behandeling aan de raad is aangeboden ondanks dat de zaak onder de rechter was. De partij stelt daarnaast een aantal vragen omdat ze verschillen in het verweer door de gemeente bij de rechtbank ten opzichte van de uitspraken van de wethouder in de raad constateert. Daarnaast wil Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond weten hoe de uitspraak zich tot het genomen raadsbesluit om een Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven houdt en wat dit betekent voor het vervolgproces.

In de raad van 8 juni heeft wethouder van Liempdt (Lokaal Liberaal) aangegeven dat handhaving door blijft lopen op die onderdelen waar niet gelegaliseerd wordt.