Krijgt Stichtse Vecht de zaak nog op de rails?

Met het onverwacht vertrek op dinsdag 7 september van wethouder Jeroen Willem Klomps (VVD) rommelt het weer een stukje meer in Stichtse Vecht. Komt de zaak in de gemeente waar altijd wel wat aan de hand is ooit nog op de rails?

Ambtelijke reorganisatie reden van vertrek?
Betrouwbare bronnen rondom bestuurlijk Stichtse Vecht geven aan dat het vertrek van wethouder Klomps (VVD) te maken heeft met verschillen in inzicht rondom de aanpak van de ambtelijke reorganisatie. VARNWS publiceerde vorige week op haar website en krant een vergelijkbaar geluid. In het artikel wordt ‘een onthutsend beeld van de aanpak’ beschreven. De fractie van GroenLinks - die eerder zeer kritisch was over de reorganisatie - stelde vorige week kritische vragen: ‘De fractie van GroenLinks heeft eerder haar zorgen geuit over de staat van de ambtelijke organisatie. We hebben hier afgelopen jaar vragen over gesteld. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en hebben we als raadsfractie geen inzicht in de voortgang van de reorganisatie. We hebben grote zorgen of de reorganisatie goed verloopt.’

Was prettige samenwerking wederzijds?
Het vertrek van wethouder Klomps vandaag kwam voor de politiek van Stichtse Vecht geheel onverwacht. In het persbericht van de gemeente Stichtse Vecht wordt door burgemeester Reinders de vertrekkende wethouder bedankt: ‘We bedanken Jeroen Willem voor zijn bijdrage en inzet voor de gemeente Stichtse Vecht. We gaan in Jeroen Willem een ervaren bestuurder missen en kijken terug op een prettige samenwerking.’ In de brief van wethouder Klomps aan de raad van Stichtse Vecht wordt die ‘prettige samenwerking’ met de voorzitter van de raad en het college van B&W niet benoemd. Bewust volgens goed ingevoerde bronnen: ‘Ik ga de samenwerking met Maarten van Dijk, Frank van Liempdt en Hetty Veneklaas absoluut missen.' Volgens dezelfde betrouwbare bron is het één en ander terug te herleiden naar verschillen van inzicht in bestuurlijke, functionele en operationele zin op het gebied van de ambtelijke reorganisatie. 

Brief wethouder Klomps aan gemeenteraad

Reactie gemeente Stichtse Vecht
In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht weten: 'Iedere inwoner verdient een goed functionerende gemeente. Op sommige vlakken gaat dat goed in Stichtse Vecht en op andere plekken op dit moment minder. Daar moet het beter. We beseffen dat we in de daarvoor benodigde organisatieverandering door een kwetsbare fase gaan. De continuïteit van de werkzaamheden had en heeft daarbij onze hoogste prioriteit. Wij zijn onderweg naar meer kwaliteit en we zijn overtuigd dat we hier op termijn uit gaan komen.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'In zijn brief waarin hij zijn vertrek aankondigt, heeft de heer Klomps helder uiteengezet wat voor hem de aanleiding is om zijn functie neer te leggen. We betreuren zijn vertrek, maar respecteren zijn keuze. We kijken terug op een goede samenwerking en hebben grote waardering voor zijn inzet voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente.'

Verzoek tot spoeddebat
Inmiddels zit ook de politiek niet stil en is vanuit de fractie van Samen Stichtse Vecht een officieel verzoek ingediend om te komen tot een spoedvergadering van de raad. Fractieleider Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht: ‘Gelet op de gebeurtenissen van afgelopen maanden, de situatie binnen onze gemeente en de actuele gebeurtenissen van vandaag, verzoekt Samen Stichtse Vecht om een spoeddebat. Wij verwachten deze week doch uiterlijk begin volgende week als gemeenteraad fysiek bijeen te komen.’


Op 21 september staat een informatieve commissie op de politieke agenda met als onderwerp de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. 

Coalitie en gemeenteraadsverkiezingen
Vooralsnog lijkt het erop dat de VVD trouw is en blijft aan de coalitie: ‘Om de belangen van onze inwoners in het college te kunnen blijven behartigen zoeken de fractie en het bestuur naar een geschikte kandidaat voor het wethouderschap. Als hier meer duidelijkheid over is, zullen wij de gemeenteraad en onze inwoners hierover informeren.’ Mogelijk zien we Klomps in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 weer terug. Op maandag 21 juni werd hij unaniem door de leden van de VVD gekozen als lijsttrekker van VVD Stichtse Vecht bij de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2022. .