Lachgasverbod en geen openbare parkeerplek meer bij MHV

Na het aannemen van een aantal moties in de gemeenteraad, gaat de gemeente de strijd aan met de overlast op en rondom de openbare parkeerplaatsen bij de Maarssense hockeyvereniging. Het lachgasverbod wordt medio juni ingesteld en de parkeerplaatsen worden - naar verwachting na de zomer - alleen voor eigen gebruik van de hockeyvereniging, dagrecreanten van de rederijen en omwonenden beschikbaar gesteld.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘In het eerste en tweede kwartaal van 2022 heeft het college gehoor gegeven aan de oproep van de gemeenteraad om een concept-besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein bij MHV Maarssen op te stellen. Met dit besluit wordt de parkeerplaats als pilot beschikbaar gesteld voor ‘eigen gebruik’ van de vereniging, dagrecreanten van de rederijen en omwonenden.’

De gemeente gaat met betrokken partijen in gesprek om overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor het onttrekken en in gebruik nemen van de parkeerplaats. Het concept-onttrekkingsbesluit wordt middels een raadsvoorstel voorbereid en na verwachting direct na het zomerreces aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht aangeboden. In juni nog zal er in zelfde gebied een lachgasverbod worden ingesteld.