Leden klankboardgroep nieuwe woonwijk Ruimtekwartier gezocht

De kantoren aan de Planetenbaan worden de komende jaren omgebouwd en aangevuld met nieuwbouw. In totaal gaat het om zo’n 2.500 nieuwe appartementen. De oude Planetenbaan wordt zo het nieuwe Ruimtekwartier. Wil jij hierover meedenken, meepraten en adviseren? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. (Foto website gemeente Stichtse Vecht)

Als lid van de klankbordgroep doe je mee in het proces rond de ontwikkeling van dit nieuwe gebied en de inrichting van de buitenruimte. Heb jij kennis en tijd die je wilt inzetten, zoals bij het (voorontwerp van het) bestemmingsplan?

Vertegenwoordigen van bewoners

Een lid van de klankbordgroep vertegenwoordigt de huidige bewoners van de Planetenbaan, de nieuwe bewoners van het Ruimtekwartier of inwoners uit andere wijken in Maarssenbroek.

Aanmelden

Meld je aan via info@stichtsevecht.nl onder vermelding van Klankbordgroep Ruimtekwartier. Laat hierbij weten waarom jij in de klankbordgroep hoort en wat jouw achterban is.

Start proces

In september 2022 start de klankbordgroep.


Meer nieuws