Informatiebijeenkomst: Levenseinde en euthanasie bij dementie

Mensen bij wie een beginnende dementie wordt vastgesteld, kunnen al in een vroeg stadium met hun arts praten over hun wensen in de laatste levensfase. In deze fase zijn er veel vragen zoals: Hoe werkt de euthanasieprocedure? Wat is een wilsverklaring? Wat is wilsbekwaam? Kan euthanasie bij dementie? Op 6 juni 2023 wordt in de Pauluskerk in Breukelen een bijeenkomst georganiseerd die op dit onderwerp verder ingaat.

Wat zijn alternatieven die zorgdragen aan humaan sterven bij dementie?

De euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen met een verzoek om levensbeëindiging ook wordt geholpen men wordt waarschijnlijk wel geholpen bij een verzoek, maar de vraag voor het toepassen van euthanasie wordt niet altijd gehonoreerd. Er wordt duidelijk uitleg gegeven over de belemmeringen.

Dit onderwerp wordt besproken met verschillende deskundige gastsprekers. U wordt geïnformeerd door een medewerker van de Nederlandse Vereniging Vrijwillige Euthanasie, huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts palliatieve zorg en sceenartsen.Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en in discussie met elkaar te gaan. De avond wordt geleid door een gespreksleider.

Het programma start op 6 juni om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. U kunt vanaf 19.00 uur al binnenlopen.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de  Pauluskerk - Straatweg 37 - 3621 CM Breukelen.

Iedereen die belangstelling heeft is welkom bij deze gratis toegankelijke bijeenkomst.

Indien u niet in staat bent zelfstandig deze locatie te bezoeken dan bestaat de mogelijkheid, tot uiterlijk 1 week van tevoren, contact op te nemen met “Graag gedaan”. Tel. 0346 - 263800, spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur


Meer nieuws