'Lokaal Liberaal en Nieuw Links willen dat dit met de grootst mogelijke spoed wordt opgelost'

De partijen Lokaal Liberaal en Nieuw Links hebben vragen gesteld aan het college van B&W. Dit naar aanleiding van de landelijke en lokale berichtgeving over de toegankelijkheid van het Maarssense treinstation. (Archieffoto treinstation Maarssen).

Toegankelijkheid treinstation

Lokaal Liberaal en Nieuw Links in gezamenlijk opgestelde vragen: ' Zowel de lift als roltrap bij station Maarssen zijn al geruime tijd buiten gebruik, hetgeen ervoor zorgt dat inwoners die afhankelijk zijn van deze lift en/of roltrap het perron niet meer op of af kunnen. Lokaal Liberaal en Nieuw Links willen dat dit met de grootst mogelijke spoed wordt opgelost.' Daarvoor willen de twee partijen dat de wethouder in gesprek gaat met ProRail. De klachten en storingen zijn namelijk niet van vandaag of gisteren. Ze spelen al jaren en dus lijkt het op een structureel probleem. 

Toegankelijkheid op politieke agenda

De toegankelijkheid van de openbare ruimte is een onderwerp dat leeft onder de lokale politiek. Eerder kwam bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gemeentelijke begraafplaatsen op het netvlies van de lokale politiek. Dit na eerdere berichtgeving in landelijke media. Als gevolg van die berichtgeving werd afgelopen raadsvergadering (7  november) nog unaniem een motie aangenomen. Specifiek gericht op de toegankelijkheid van gemeentelijke begraafplaatsen en binnen de gemeentelijke organisatie het denken in inclusieve toegankelijkheid nog verder te ontwikkelen

Fietsoverlast treinstation

Daarnaast willen beide partijen dat er een plan komt voor de fietsenoverlast rondom het station. Een probleem dat al jaren speelt en dat ondanks individuele acties van het weghalen van lang geparkeerde fietsen maar niet opgelost kan worden. Een onderwerp dat de afgelopen jaren steevast door de PvdA werd aangekaart.

De fractie van Lokaal Liberaal en Nieuw Links pleiten nu voor een wat hardere lijn en plan van aanpak: 'Bent u bereid om 1 a 2 keer per week deze fietsen weg te halen en deze enkel tegen betaling weer terug te geven aan de eigenaar?' Een beleid dat bijvoorbeeld op diverse Utrechtse locaties al jarenlang succesvol wordt toegepast.